UTREDNING BÄRANDE VÄGGAR 

UTREDNING BÄRANDE VÄGGAR

Totalentreprenad vid öppning i bärande väggar

Vi kan erbjuda en komplett lösning för dig som ska öppna bärande vägg i lägenhet eller villa. Vi utför väggutredning och tar fram konstruktionsritningar. Våra byggpartners ser till att avväxlingen utförs på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Klicka på begär offert och skriv att du är intresserad av ett paketpris för hela processen. 

Väggutredning

Har du en vägg som du inte vet om den är bärande som du vill göra hål i, riva eller flytta? Våra erfarna konstruktörer kan identifiera bärande väggar genom att granska husets ritningar. Saknas ritningar finns det normalt möjlighet att hämta ut från Byggnadsnämndens arkiv i den kommun du bor i. Vid behov kan platsbesök vara nödvändigt för att fastställa om väggen är bärande och hitta passande lösning.

Det är ej tillåtet riva en bärande vägg utan att först gjort en bygganmälan till byggnadsnämnden. I anmälan ska det klart och tydlig framgå hur avväxlingen ska utföras. Det sker vanligtvis med balk som hålls upp av pelare. För att räkna på bärigheten måste man anlita en konstruktör.

Få kostnadsfri offert

Fråga oss om en kostnadsfri offert för ditt projekt. Vi hjälper dig.

Vad är väggutredning och varför är det viktigt?

Väggutredning är processen att undersöka väggarna i en byggnad och fastställa vilka som är bärande och ej bärande. Det är en viktig process som kan ha stora konsekvenser om den inte görs korrekt.

Att riva en bärande vägg utan att ha gjort en väggutredning kan leda till allvarliga skador på byggnaden. Det kan leda till att byggnaden sjunker ihop, spricker eller i värsta fall rasar samman.

Det kan bli mycket kostsamt att reparera skadorna som uppkommer vid en felaktig rivning av en bärande vägg. En vårdslös rivning av bärande vägg kan i värsta fall leda till personskador och dödsfall.

När bör man utföra en väggutredning?

En väggutredning bör utföras innan några ändringar i en byggnads struktur. Särskilt om man funderar på att riva en vägg. Är man osäker på om en vägg är bärande eller inte bör man alltid genomföra en väggutredning. Innan man säkert kan vidta någon åtgärd.

Bygglovsproffsen har lång erfarenhet av väggutredningar och kan hjälpa dig att fastställa vilka väggar som är bärande och ej bärande. Vi kan även hjälpa dig att  ta fram konstruktionsritningar för åtgärden och utföra byggarbetet.

Genom att anlita oss kan du känna dig trygg i att du inte orsakar skador på byggnaden.

Hur växlar man av en bärande vägg?

Att växla av en bärande vägg är en stor förändring i ett hem eller en lokal. Det kan öppna upp för mer utrymme och ge en modernare känsla. Men det är också en mycket teknisk process som kräver noggrann planering och korrekt utförande. Här är en steg-för-steg guide om hur man växlar av en bärande vägg.

Steg 1: Gör en väggutredning. Innan du börjar avlägsna en bärande vägg är det viktigt att veta om den är faktiskt bärande. En väggutredning är en teknisk undersökning av väggen för att fastställa dess strukturella egenskaper. Detta är ett nödvändigt första steg för att undvika eventuella säkerhetsproblem och fel i utförandet av projektet.

Steg 2: Ta fram en plan. När du har fastställt om väggen är bärande eller inte, tar du fram en plan för att ta bort den. Detta kan vara en komplicerad process och det är därför viktigt att anlita en kvalificerad konstruktör. Lika viktigt är det med en erfaren entreprenör. Vi har båda delarna. 

Steg 3: För att säkerställa att strukturen är stabil under avlägsnandet av väggen, måste stödfunktioner sättas upp. Det kan inkludera byggnadsstöd eller andra tekniska lösningar för att fördela belastningen som väggen bär. Detta är också ett viktigt steg för att undvika eventuella skador på intilliggande strukturer.

Steg 4: När stödfunktioner är på plats, kan väggen avlägsnas enligt planen. Detta görs vanligtvis med hjälp av kraftfulla verktyg och maskiner. Det är viktigt att skydda området runt väggen och att flytta elledningar eller VVS-ledningar innan väggen tas bort.

Steg 5: Efter avlägsnande av väggen, bör strukturella förändringar kontrolleras och justeras vid behov. Det kan inkludera att flytta stödfunktioner eller förstärka andra delar av byggnaden för att kompensera för den borttagna väggen. Eventuella ledningar och rör som har påverkats av väggen måste flyttas tillbaka till rätt position.

Att växla av en bärande vägg är en omfattande process som kräver noggrann planering och korrekt utförande. Bygglovsproffsen har lång erfarenhet av väggutredningar och att arbeta med bärverk. Vi kan hjälpa dig att ta fram en plan för att växla av en bärande vägg. Dessutom säkerställer vi att arbetet utförs på ett säkert och korrekt sätt.

I nästa steg kan du fundera på vad det kostar att öppna en bärande vägg och hur lång tid det tar. Priset beror på flera faktorer, inklusive omfattningen av arbetet, materialkostnader och om du behöver flera yrkesgrupper. Som t.ex.  elektriker eller VVS-installatörer. Det är viktigt att få en offert från en erfaren entreprenör innan du påbörjar projektet för att undvika oväntade kostnader.

Tidsåtgången för att växla av en bärande vägg varierar beroende på omfattningen av arbetet och förberedelser som behöver göras. Att utföra en väggutredning, ta fram en plan och sätta upp stödfunktioner kan ta flera dagar, medan avlägsnandet av väggen i sig kan ta några timmar beroende på väggens storlek och material.

I slutändan kan det vara en fantastisk förändring för ditt hem eller din lokal. Men det är viktigt att ha en välplanerad och säker process för att undvika problem. Bygglovsproffsen kan hjälpa till med att göra denna förändring till verklighet på ett professionellt och pålitligt sätt.

Vad kostar det att öppna en bärande vägg?

Att öppna en bärande vägg kan vara en stor men också dyr förändring i ditt hem eller företagslokal. Priset kan variera beroende på flera faktorer. Såsom strukturella egenskaper, omfattningen av arbetet som krävs för att öppna väggen samt val av entreprenör. Här ger vi dig en kostnadsöversikt av vad du kan förvänta dig när du öppnar en bärande vägg.

  1. Väggutredning: Först och främst måste du utföra en väggutredning för att avgöra om väggen är bärande eller inte. Detta är en viktig första steg för att undvika säkerhetsproblem och fel i utförandet av projektet. En väggutredning och konstruktionsritning kan kosta mellan 5 000 och 20 000 kronor beroende på väggens storlek och typ.
  2. Byggnadsstöd: För att säkerställa att strukturen är stabil under avlägsnandet av väggen, måste stödfunktioner sättas upp. Det kan inkludera byggnadsstöd eller andra tekniska lösningar för att fördela belastningen som väggen bär. Kostnaden för byggnadsstöd varierar beroende på fall och det kan normalt vara allt från 10 000 till 50 000 kronor.
  3. Avlägsnande av vägg: När stödfunktioner är på plats, kan väggen avlägsnas. Detta görs vanligtvis med hjälp av kraftfulla verktyg och maskiner. Kostnaden för avlägsnande av väggen beror på väggens storlek, material och hur lätt den är att komma åt. Det kan vanligtvis variera från 20 000 till 50 000 kronor.
  4. Strukturella justeringar: Efter avlägsnande av väggen, bör strukturella förändringar kontrolleras och justeras vid behov. Justeringarna kan inkludera att flytta stödfunktioner eller förstärka med balk för att kompensera för den borttagna väggen. Kostnaden för strukturella justeringar varierar beroende på omfattningen av arbetet och kan normalt vara allt från 10 000 till 60 000 kronor.
  5. Anlitande av entreprenör: Anlita en kvalificerad entreprenör med erfarenhet av arbete med bärverk för att säkerställa att arbetet utförs på rätt sätt. Kostnaden för en entreprenör kan variera beroende på deras erfarenhet och storleken på projektet. Att anlita en erfaren entreprenör är viktigt och kan vara en betydande kostnad.

Allt som allt kan kostnaden för att öppna en bärande vägg variera från cirka 50 000 till 150 000 kronor eller mer. Det beror på omfattningen av arbetet och de olika faktorer som nämns ovan. Det är viktigt att ta hänsyn till alla dessa faktorer när du planerar för att öppna en bärande vägg. På så sätt kan du undvika överraskningar och potentiella problem längs vägen.

Få kostnadsfri offert

Fråga oss om en kostnadsfri offert för ditt projekt. Vi hjälper dig.

Känn dig som hemma med oss.
Vi hjälper dig under hela processen.