SKYDDSRUMSKONTROLL

SKYDDSRUMSKONTROLL

Bygglovsproffsen, erbjuder en viktig tjänst för fastighetsägare och företag i Stockholm och Uppsala – Certifierad Skyddsrumssakkunnig.

Vår certifierade skyddsrumssakkunnige är en expert som kan hjälpa dig att säkerställa att ditt skyddsrum är godkänt och uppfyller alla relevanta krav enligt lagstiftningen.

Få kostnadsfri offert

Fråga oss om en kostnadsfri offert för ditt projekt. Vi hjälper dig.

Några generella regler för skyddsrum

  • Skyddsrum är obligatoriska för fastigheter som byggdes före 1994 och som är större än 300 kvadratmeter.
  • Skyddsrum ska vara utformade så att de kan skydda mot tryckvågor, splitter och brandgaser från en explosion eller annan form av krigshandling.
  • Skyddsrum ska vara placerade i en sådan position och på ett sådant djup att de ger tillräckligt skydd mot angrepp från luften.
  • Skyddsrum ska vara utrustade med ventilationssystem, belysning, dricksvatten och toalett.
  • Fastighetsägare är ansvariga för att underhålla och reparera skyddsrummen.
  • Skyddsrummen kan användas för annat ändamål, såsom förvaring av konst eller arkiv, om de inte längre behövs för skydd mot krig.

Vad kostar en skyddsrumskontroll?

Kostnaden för en skyddsrumskontroll kan variera beroende på olika faktorer.

  • Skyddsrummets Storlek och Komplexitet: Ju större och mer komplexa skyddsrummet är, desto mer arbete kan krävas för en grundlig kontroll, vilket kan påverka kostnaden.
  • Antal Kontrollerade Komponenter: Om det finns många olika komponenter och funktioner som behöver kontrolleras, kan det påverka kostnaden. Det inkluderar ventilationsanläggningar, dörrar, filter, elsystem och andra nödvändiga funktioner.
  • Normal Kostnad (Generell Uppskattning): Kostnaden för en skyddsrumskontroll kan variera, men som en generell uppskattning kan det ligga någonstans mellan 20 000 till 100 000 SEK eller mer, beroende på de tidigare nämnda faktorerna. Kontakta oss för att begära offert och få en mer exakt prisbedömning baserat på ert specifika skyddsrum.

För skyddsrum i Stockholm och Uppsala

Vi på Bygglovsproffsen är stolta över att ha en certifierad skyddsrumssakkunnig i vårt team som kan hjälpa våra kunder i Stockholm och Uppsala med att säkerställa att deras skyddsrum är säkra och uppfyller alla krav.

Vi erbjuder också en rad andra byggkonsulttjänster som kan hjälpa dig med allt från bygglovshandlingar och projektledning till energieffektivisering och hållbarhetsfrågor.

Få kostnadsfri offert

Fråga oss om en kostnadsfri offert för ditt projekt. Vi hjälper dig.

Känn dig som hemma med oss.
Vi hjälper dig under hela processen.