PROJEKTLEDNING 

PROJEKTLEDNING

Projektledning i byggprojekt

Vi kan erbjuda en komplett lösning för dig som ska bygga. Låt oss ta hand om projektledningen för att säkerställa ett och kostnadseffektivt bygge med perfekt resultat.  

Byggprojektledning

Byggprojekt är i regel komplexa utmaningar med många inblandade som behöver koordineras, därför underlättar det att ta hjälp av experter på projektledning. Genom att anlita en extern projektledare går samordningen lättare mellan beställare och entreprenörer. Är det byggprojekt som berör hyresfastigheter eller bostadsrättsföreningar underlättar det även för boende i fastigheten.

Fördelen med professionell och extern projektledning är även att det inte finns ett egenintresse. Det innebär att du har en projektledare som inte arbetar för någon av entreprenörerna eller är partisk gentemot någon leverantör.

Få kostnadsfri offert

Fråga oss om en kostnadsfri offert för ditt projekt. Vi hjälper dig.

Projektledning innebär ett helhetsansvar

När vi utför projektledning innebär det att projektet leds av en projektledare som har erfarenhet och den nödvändiga utbildningen som krävs för det specifika uppdraget. Det innebär bland annat att vi:

 • Samordnar och leder arbete, vilket inkluderar även koordinering av eventuella konsulters arbete. Hos oss har projektledaren har rätt kompetens inom ledarskap-och samordning.
 • Tar hand om allt från första skede, från planering till färdiga relationshandlingar och uppföljning. Beställaren ska samtidigt känna sig delaktig under hela processen.
 • Leder entreprenörernas arbete under produktionsprocessen för att hålla deadline och samtidigt utefter budget. Det inkluderar att hålla byggmöten och dokumentera beslut.
 • Ser till att göra kalkyler och kostnadsberäkning vid olika tidpunkter under byggprojektet. Projektledaren kan även löpande utföra investeringskalkyler som byggdelskalkyler och produktionskalkyler.
 • Vid behov göra alternativutredningar och se till att det bedrivs en kvalificerad byggprocess.
 • Bevakar kontinuerligt kvalitetskraven och ser till att de ekonomiska ramarna följs. Detta för att bevaka beställarens ekonomiska intresse och se till att så få oförutsedda kostnader som möjligt dyker upp.

Genom att anlita en extern expert på byggprojektledning får du tillgång till expertis som har ansvarskänsla och kunskap om kvalificerade byggprocesser. Som beställare kan du känna dig trygg med att det finns en god dialog och samtidigt få råd och stöd under byggprocessen. Det innebär att du får projektledning med ett helhetsansvar.

Vad kostar byggprojektledning?

Kostnaden för byggprojektledning varierar beroende på flera faktorer, inklusive projektets omfattning, komplexitet, och den professionella byggprojektledarens erfarenhet.

 1. Projektets Storlek och Komplexitet: Ju större och mer komplexa byggprojektet är, desto mer omfattande blir projektledarens arbete, vilket kan påverka kostnaden
 2. Projektets Karaktär: Olika typer av byggprojekt, som nybyggnation, renovering eller tillbyggnad, kan ha olika krav på projektledning och därmed påverka kostnaden.
 3. Erfarenhet och Expertis hos Byggprojektledaren: Mer erfarna och specialiserade byggprojektledare kan ta ut högre avgifter. En erfaren projektledare kan dock också bidra till en smidigare process och färre problem under projektets gång.
 4. Projektkomplexitet och Riskfaktorer: Om byggprojektet är förenat med högre riskfaktorer eller har speciella krav, kan detta påverka kostnaden för projektledning.
 5. Tilläggstjänster och Utrustning: Vissa byggprojektledare kan erbjuda tilläggstjänster som kostnadsuppskattning, kvalitetskontroll och riskhantering. Dessa tjänster kan lägga till i kostnaden.

Kostnaden för byggprojektledning varierar, men som en generell uppskattning kan det ligga någonstans mellan 5% och 15% av den totala byggkostnaden.

Kontakta oss för att diskutera specifika detaljer och få en mer exakt uppskattning för ditt unika byggprojekt.

Projektledning, tre olika steg

Alla byggprojekt har olika utmaningar och projektledarens roll kan vara olika beroende på uppdrag.

1. Planera och projektera

 Det är bra att ta in hjälp med projektledning redan för planering. Här görs viktig behovsanalys där en extern projektledare kan komma med många inputs som kan spara tid och minska slutkostnaden. Projektledning innebär även att få hjälp med att projektera och framtagande av nödvändiga underlag för byggprojektet. Det kan vara allt från viktiga ritningar till att koordinera inblandade parter.

2. Stöd vid upphandlingar och genomförande av projekt

En extern projektledare ser till att upphandling och offerter ställs mot varandra utan att det finns något eget intresse inblandat. Beställaren kan känna sig trygg i vetskapen att projektledningen har kompetens att kunna jämföra kvalitet som de ekonomiska aspekterna. Projektledaren ser till att byggprocessen utförs enligt vad som projekterats och att olika entreprenörer utför arbetet enligt beställning.

3. Överlämning och uppföljning

När projektet är klart är det viktigt att all nödvändig dokumentation finns och att avtal följs upp. Dessutom ska byggprojektet kvalitetskontrolleras och besiktigas så det inte finns några brister. En expert på projektledning ser till att beställaren kan känna sig trygg från idéstadiet fram till en färdigställd byggnation.

Projektledning för beställarens bästa

En byggherre har mycket ansvar vid ett byggprojekt, från att se till att alla tekniska krav är uppfyllda till att ansöka om olika tillstånd. Därefter ska byggherren kvalitetssäkra och kontrollera. Genom att ta hjälp av en projektledare med expertis inom området kan beställaren känna sig trygg med att allt sköts korrekt.

Projektledarens roll är även att bistå eller leda byggmöten, se till att samordningen sker smidigt och att alla inblandade i projektet har rätt information. En fungerande och dokumenterad dialog ligger till grund för ett lyckat byggprojekt. När en beställare anlitar projektledning externt finns det hela tiden en objektiv part som tar tillvara på beställarens och byggets bästa. 

Byggprojekt, oavsett om det rör sig om en större renovering eller nybyggnation är en stor investering. Det går att få ut mer av investeringen genom att ta hjälp av en expert på projektledning.

Projektledning inom bygg kräver expertis

Byggprojekt som process är ofta förenat med många utmaningar. Beroende på storlek på projektet kan det krävas expertis inom många olika områden. Hos oss finns det kompetens inom bland annat:

 • Juridiska och ekonomiska områden som rör olika typer av byggprojekt.
 • Ledarskap och samordning vid enklare såväl som komplexa projekt.
 • Byggteknisk expertis som inkluderar beräkningar och hållfasthet.
 • Arkitektur som inkluderar utformning samt material- och färgval.
 • Stort kontaktnät med byggentreprenörer.

När behövs projektledning?

Det finns många olika byggprojekt där beställaren med fördel kan välja extern projektledning. Några vanliga projekt förutom nybyggnation och totalrenoveringar är:

 • Renovering av fasader och takbyten.
 • Stambyte i bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter.
 • Renovering, byte eller nybyggnation av balkonger.
 • Fönsterbyte eller renovering av fönster.

När det kommer till dränering av fastigheter och markarbeten kan det ibland behövas expertis inom området. Är du osäker på om du som beställare behöver en projektledare inom bygg kan du alltid kontakta oss. Som experter kan vi hjälpa till att utvärdera dina behov och om det är lönsamt för projektet bistå med projektledning. 

Anlita experter på projektledning

Vår målsättning är att du ska känna dig som hemma hos oss och vi ser till att hela processen går rätt till. För våra uppdrag har vi alltid de nödvändiga ansvarsförsäkringar som krävs och vi lever upp till branschkraven. Till oss kan fastighetsägare och andra byggherrar vända sig när det behövs expertis inom byggbranschen. Vi erbjuder projektledningstjänster i hela Mälardalen.

Få kostnadsfri offert

Fråga oss om en kostnadsfri offert för ditt projekt. Vi hjälper dig.

Känn dig som hemma med oss.
Vi hjälper dig under hela processen.