Projektledning

Projektledning handlar om ett övergripande ansvar för genomförandet av projektet avseende funktion, kvalitet, tid och kostnad. Det omfattar att leda och samordna konsulternas arbete mot ett förutbestämt program. Vi vet vad som krävs för att få ett byggprojekt att fungera och har kunskaperna, rutinerna, ansvarskänslan och engagemanget för att driva en kvalificerad byggprocess i samarbete med beställaren. Allt ifrån detaljplaneskedet till relationshandlingar. I produktionsskedet styr och samordnar vi de olika entreprenörernas arbeten samt att bevakar att de ekonomiska ramarna håller. Kalkyler och kostnadsuppskattningar utförs i projektens olika skeden, t ex investeringskalkyler, byggdelskalkyler, produktionskalkyler samt olika alternativutredningar.

Känn dig som hemma med oss.
Vi hjälper dig under hela processen.