KONTROLLANSVARIG

KONTROLLANSVARIG

De förändringar i plan- och bygglagstiftningen som trädde i kraft den 2 maj 2011 medför att byggherren är skyldig att tillse att arbetena utföres enligt plan- och bygglagen PBL och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen.

Vi kan tillhandahålla kontrollansvarig i enlighet med den nya plan- och bygglagen PBL för kvalifikationsnivå N och K, normal och komplicerad art. Riksbehörighet certifierad av RISE.

Vi upprättar objektanpassade kontrollplaner och genomför erforderliga kontroller och följer upp projektet i sin helhet tills slutbesked har erhållits.​​​​​​​ Ska du göra ändringar som kräver bygglov eller är anmälningspliktiga så kräver kommunen vanligtvis att du anlitar en kontrollansvarig. Även små ändringar som att öppna en bärande vägg kan kräva en KA.

För att upprätthålla kompetensen inom teknikområdet är vi medlemmar i branschorganisationen SBR Byggingenjörerna.

Få kostnadsfri offert

Fråga oss om en kostnadsfri offert för ditt projekt. Vi hjälper dig.

Vad kostar en kontrollansvarig?

  1. Projektets Storlek och Komplexitet: Ju större och mer komplexa projektet är, desto mer omfattande blir arbetsinsatsen för den kontrollansvarige, vilket kan påverka kostnaden.
  2. Projektets Karaktär: Typen av byggprojekt, såsom nybyggnation, renovering eller tillbyggnad, kan påverka kraven på kontrollansvarigens tjänster och därmed kostnaden.
  3. Erfarenhet och Expertis hos den Kontrollansvarige: En kontrollansvarig med mer erfarenhet och specialisering kan ta ut högre avgifter. Deras expertis kan dock vara värd investeringen för att säkerställa korrekt efterlevnad av byggregler.
  4. Antal Inspektioner och möten: Kostnaden kan påverkas av antalet platsbesök och inspektioner som krävs för projektets omfattning.
  5. Krav från Myndigheter: Om det finns specifika krav från myndigheter eller tillsynsorgan kan detta medföra ytterligare arbete och påverka kostnaden.

 Normal Kostnad (Generell Uppskattning):

  • Kostnaden för en kontrollansvarig kan variera, men som en generell uppskattning kan det ligga någonstans mellan 1% och 3% av den totala byggkostnaden. För en normal villa bör man räkna med runt 25 000kr inkl. moms.
  • Små ärenden som t.ex. öppna bärande vägg, runt 11 000kr inkl. moms. 

När behöver du en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig behövs i samband med byggprojekt för att hjälpa byggherren uppfylla alla relevanta lagar, regler och bestämmelser.

Bygglovsproffsen har lång erfarenhet av alla typer av byggprojekt så genom att anlita oss kan du känna dig trygg.

Få kostnadsfri offert

Fråga oss om en kostnadsfri offert för ditt projekt. Vi hjälper dig.

Känn dig som hemma med oss.
Vi hjälper dig under hela processen.