KONTROLLANSVARIG

KONTROLLANSVARIG

De förändringar i plan- och bygglagstiftningen som trädde i kraft den 2 maj 2011 medför att byggherren är skyldig att tillse att arbetena utföres enligt plan- och bygglagen PBL och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen.

Vi kan tillhandahålla kontrollansvarig i enlighet med den nya plan- och bygglagen PBL för kvalifikationsnivå N och K, normal och komplicerad art. Riksbehörighet certifierad av RISE.

Vi upprättar objektanpassade kontrollplaner och genomför erforderliga kontroller och följer upp projektet i sin helhet tills slutbesked har erhållits.​​​​​​​ Ska du göra ändringar som kräver bygglov eller är anmälningspliktiga så kräver kommunen vanligtvis att du anlitar en kontrollansvarig. Även små ändringar som att öppna en bärande vägg kan kräva en KA.

För att upprätthålla kompetensen inom teknikområdet är vi aktiva i branschorganisationen SBR Byggingenjörerna.

Få kostnadsfri offert

Fråga oss om en kostnadsfri offert för ditt projekt. Vi hjälper dig.

Känn dig som hemma med oss.
Vi hjälper dig under hela processen.