Kontrollansvarig

De förändringar i plan- och bygglagstiftningen som trädde i kraft den 2 maj 2011 medför att byggherren är skyldig att tillse att arbetena utföres enligt plan- och bygglagen PBL och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Vi kan tillhandahålla kontrollansvarig i enlighet med den nya plan- och bygglagen PBL för kvalifikationsnivå N, normal art, riksbehörighet certifierad av RISE. Vi upprättar objektanpassade kontrollplaner och genomför erforderliga kontroller och följer upp projektet i sin helhet tills slutbesked har erhållits.​​​​​​​ Ska du göra ändringar som kräver bygglov eller är anmälningspliktiga så kräver kommunen vanligtvis att du anlitar en kontrollansvarig. För att upprätthålla kompetensen inom teknikområdet deltar vi i de branschorganisationer som finns.

Få kostnadsfri offert

Fråga oss om en kostnadsfri offert för ditt projekt. Vi hjälper dig.

Känn dig som hemma med oss.
Vi hjälper dig under hela processen.