Fuktsäkerhetsprojektering

En fuktsäkerhetsprojektering beskriver det systematiska fuktsäkerhetsarbetet i projekteringen av byggnaden.
Dokumentets syfte är att minimera fuktskador i byggnaden både under byggets gång och sedan i drift.
I fuktsäkerhetsprojekteringen anger man även förslag på fuktkontroller såväl under byggskedet som underhållsåtgärder i förvaltningsskedet.

Känn dig som hemma med oss.
Vi hjälper dig under hela processen.