BYGGLOVSRITNINGAR 

BYGGLOVSRITNINGAR

Vi hjälper dig

Bygglovsritningar ligger till grund för att du ska få bygglov till ditt projekt. Vi har erfarenhet och kompetens för att hjälpa till med nödvändiga handlingar till din bygglovsansökan. Oavsett projekt kan du anlita oss för att förvandla din tanke till en godkänd ansökan.

När du ska ansöka om bygglov krävs det i regel bygglovsritningar och det kan även krävas andra underlag. Vi kan rutiner och krav från myndigheter så när du skickar in ansökan är handlingarna kompletta. Du kan vända dig till oss för bygglovsritningar för mindre markarbeten såväl som flerbostadshus. Beroende på projekt kan det krävas mer vid själva ansökan. Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.

Få kostnadsfri offert

Fråga oss om en kostnadsfri offert för ditt projekt. Vi hjälper dig.

Bygglovsritningar, när behövs det?

Ansöka om bygglov görs hos den kommun där projektet ska utföras. Exakt när bygglov är ett krav kan variera mellan kommuner och projekt. Du behöver i de allra flesta fall bygglov när du ska:

 • Uppföra en ny byggnad
 • Göra ändringar eller bygga till
 • Bygga plank eller sätta upp en mur
 • Vissa ändringar inomhus
 • Yttre förändringar av fasaden
 • Om du vill byta material på taket
 • Ändring av verksamhet i en fastighet

Det är bara några exempel på när du kan komma att behöva bygglov med tillhörande bygglovsritningar. Kravet på bygglovsritningar är högt ställda och mindre fel kan leda till avslag eller kompletteringar av bygglovsansökan. Därför är det viktigt att du anlitar någon som kan lagar och krav. Vi har den kunskap och utbildning som krävs för att du ska kunna presentera korrekta bygglovsritningar.

Vart kan vi hjälpa dig? 

Vi arbetar digitalt och kan hjälpa till i hela landet. Fysiskt finns vi på plats på dessa orter med omnejd: 

Bygglovsritningar, vilka krav ställs?

Kraven som ställs på bygglovsritningar är att de ska vara utförda fackmannamässigt. Det är inte ett krav att anlita någon men skapa korrekta ritningar kräver utbildning och kompetens. Vissa ritningar kan kommunen kräva ska utföras av en sakkunnig. Framför allt om det rör sig om konstruktionsritningar.

Bygglovsritningar ska också beakta alla ställda krav från myndigheter och leva upp till regler. Därför kan du med fördel anlita oss som kan utföra alla typer av bygglovsritningar. I bygglovsritningarna ställs det också krav på format och stil. Det handlar om detaljer ned på nivå om färg på papper och hur linjerna ska vara ritade. Dessutom ska bygglovsritningar visa följande:

 • Det ska tydligt framgå vad som ska byggas eller ändras. Här ska det även framgå hur det ser ut innan ändringarna.
 • Bygglovsritningar ska innehålla en ritad måttstock för att skalan ska gå att kontrollera.
 • Måttsättningen måste vara tydlig. Det innebär att du ska ange bredd, höjd men även längd. I vissa fall krävs även avstånd.
 • Det är viktigt att måtten är angivna i meter och med minst en decimal.

Höjdkurvor och markhöjder ska anges. Då ska det även framgå tydligt vilket höjdsystem du använt. I bygglovsritningarna ska det även framgå många uppgifter i vad som kallas ritningshuvud. Bland annat skala, fastighetsbeteckningar, format och mycket annat. Vi ser till att dina bygglovsritningar är korrekta och enligt krav från den kommunen du ansöker hos.

Bygglovsritningar och andra handlingar

När du ansöker om bygglov är bygglovsritningar en mycket viktig del i ansökan. Utan korrekta och fackmässigt utförda ritningar är det nästan garanterat att din ansökan måste göras om eller kompletteras. Samtidigt ställs det även krav på andra handlingar som ska bifogas. Kommunen har upplysningsplikt så du ska få den nödvändiga information du behöver för att göra din ansökan. Däremot kan det ibland upplevas svårt att få kontroll på alla handlingar.

Vi ser till att du får bygglovsritningar och hjälper dig med att ta fram rätt handlingar.
Vilka handlingar som ska bifogas varierar beroende på vilken typ av projekt du planerar. I vissa fall kan du exempelvis behöva ange kontrollansvarig. En kontrollansvarig, KA, behövs i regel när det ska göras större ändringar. Den personen ska vara med i projektet för att kontrollera så allt lever upp till bygglagstiftning. En kontrollansvarig är också certifierad och ska verka oberoende. Vi hjälper dig med råd om du behöver en kontrollansvarig inför ditt projekt. Du kan anlita oss som KA om du bygger i Mälardalsregionen.

Du kan även behöva konstruktionsritningar, energiberäkning eller el-, ventilation- och VVS-ritningar samt brandskyddsbeskrivning

 

Bygglovsritningar, vad vi kan hjälpa dig med

När du vänder dig till oss får du en heltäckande service och inte bara bygglovsritningar. Vi vet att det kan vara ett svårt att komma igång med ett projekt. För det är inte alltid lätt att veta vart du ska börja. Därför kan vi erbjuda många olika tjänster i samband med bygglovsansökan. Förutom själva bygglovsritningen hjälper vi dig med:

 • Vi ser över och granskar detaljplan för att du ska få godkänd bygglovsansökan
 • Vi hjälper dig med en projektledare som finns där för dig under hela processen
 • Vill du få hjälp med att fylla i ansökan och skicka in till kommunen gör vi det
 • Vi ser också till att du kan få hjälp med en kontrollansvarig

Behöver du även hjälp av konstruktörer eller t.ex. el- och VVS-ingenjörer ser vi till att du får rätt personer för uppdraget. Det inkluderar även besiktningsmän till slutbesiktningen. Vårt mål är att din idé inför ett projekt ska bli till verklighet. Du ska få en smidig process och kunna koncentrera dig på annat. Så tveka inte att kontakta oss för bygglovsritningar eller bygglovsprocesser.

Bygglovsritningar, sammanfattning

Bygglovsritningar krävs inför många olika ansökningar vid bygglov. Kravet som ställs på ritningarna är höga för att säkra kvalitet på byggloven. Därför krävs det att ritningarna är fackmannamässigt gjorda och ibland krävs det att ritningarna är gjorda av en sakkunnig. Navigera rätt bland ansökningshandlingarna inför en bygglovsansökan kan kännas komplicerat. Det kostar även att ansöka om bygglov och därför är det viktigt att allt blir rätt.

Vi hjälper dig med bygglovsritningar och genom hela processen. Då vi är experter på bygglovsprocesser vet vi vilka krav kommunen ställer och kan hjälpa dig i kontakter med ansvarig nämnd i kommunen. Exakt vad som ska ingå i en bygglovsansökan varierar mellan projekt. Det kan också vara skillnad mellan kommuner när det kommer till handlingar och krav.

Hos oss får du en heltäckande service där du kan få hjälp med mer än själva bygglovsritningarna. Vi hjälper dig med att hitta rätt kompetens i olika steg. Från kontrollansvarig till besiktningsman till hantverkare. Du kan alltid vända dig direkt till oss för en snabb offert eller om du har frågor kring hur du ska komma igång med ett projekt.

Läs mer om vad som gäller i din kommun

Känn dig som hemma med oss.
Vi hjälper dig under hela processen.