BYGGLOVSRITNINGAR 

BYGGLOVSRITNINGAR

Bygglovshandlingar för alla ändamål – Professionellt stöd i hela bygglovsprocessen

Vill du se dina idéer omvandlas till verklighet? Vi tar fram alla handlingar som behövs till ditt bygglov och hjälper dig från första idé till godkänd ansökan. Vi tar fram bygglovsritningar för alla typer av projekt. Allt från markförändringar till flerbostadshus.

Vi erbjuder professionell hjälp med ritningar för bygglovsansökningar och arkitektgranskningar (planritning, fasadritning, sektionsritning och situationsplan). Vår expertis omfattar samtliga ritningar som krävs av din stad för att ansöka om bygglov. Så oavsett om du behöver en bygglovshandling så som bygglovsritningar eller arkitektritningar, kan vi vara till hjälp inom ritningar för bygglov.

Bygglovsritningar

Bygglovsritningar ligger till grund för att du ska få bygglov till ditt projekt. Vi har erfarenhet och kompetens för att hjälpa till med nödvändiga handlingar till din bygglovsansökan. Oavsett projekt kan du anlita oss för att förvandla din tanke till en godkänd ansökan.

När du ska ansöka om bygglov krävs det i regel bygglovsritningar och det kan även krävas andra underlag. Vi kan rutiner och krav från myndigheter så när du skickar in ansökan är handlingarna kompletta. Du kan vända dig till oss för bygglovsritningar för mindre markarbeten såväl som flerbostadshus. Beroende på projekt kan det krävas mer vid själva ansökan. Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.

Få kostnadsfri offert

Fråga oss om en kostnadsfri offert för ditt projekt. Vi hjälper dig.

Bygglovsritningar, när behövs det?

Ansöka om bygglov görs hos den kommun där projektet ska utföras. Exakt när bygglov är ett krav kan variera mellan kommuner och projekt. Du behöver i de allra flesta fall bygglov när du ska:

 • Uppföra en ny byggnad
 • Göra ändringar eller bygga till
 • Bygga plank eller sätta upp en mur
 • Vissa ändringar inomhus
 • Yttre förändringar av fasaden
 • Om du vill byta material på taket
 • Ändring av verksamhet i en fastighet

Det är bara några exempel på när du kan komma att behöva bygglov med tillhörande bygglovsritningar. Kravet på bygglovsritningar är högt ställda och mindre fel kan leda till avslag eller kompletteringar av bygglovsansökan. Därför är det viktigt att du anlitar någon som kan lagar och krav. Vi har den kunskap och utbildning som krävs för att du ska kunna presentera korrekta bygglovsritningar.

Vart kan vi hjälpa dig?

Vi arbetar digitalt och kan hjälpa till i hela landet. Fysiskt finns vi på plats på dessa orter med omnejd:

Bygglovsritningar, vilka krav ställs?

Kraven som ställs på bygglovsritningar är att de ska vara utförda fackmannamässigt. Det är inte ett krav att anlita någon men skapa korrekta ritningar kräver utbildning och kompetens. Vissa ritningar kan kommunen kräva ska utföras av en sakkunnig. Framför allt om det rör sig om konstruktionsritningar.

Bygglovsritningar ska också beakta alla ställda krav från myndigheter och leva upp till regler. Därför kan du med fördel anlita oss som kan utföra alla typer av bygglovsritningar. I bygglovsritningarna ställs det också krav på format och stil. Det handlar om detaljer ned på nivå om färg på papper och hur linjerna ska vara ritade. Dessutom ska bygglovsritningar visa följande:

 • Det ska tydligt framgå vad som ska byggas eller ändras. Här ska det även framgå hur det ser ut innan ändringarna.
 • Bygglovsritningar ska innehålla en ritad måttstock för att skalan ska gå att kontrollera.
 • Måttsättningen måste vara tydlig. Det innebär att du ska ange bredd, höjd men även längd. I vissa fall krävs även avstånd.
 • Det är viktigt att måtten är angivna i meter och med minst en decimal.

Höjdkurvor och markhöjder ska anges. Då ska det även framgå tydligt vilket höjdsystem du använt. I bygglovsritningarna ska det även framgå många uppgifter i vad som kallas ritningshuvud. Bland annat skala, fastighetsbeteckningar, format och mycket annat. Vi ser till att dina bygglovsritningar är korrekta och enligt krav från den kommunen du ansöker hos.

Vad kostar Bygglovsritningar?

Kostnaden för bygglovsritningar kan variera beroende på flera faktorer, inklusive projektets omfattning, komplexitet och den professionella du anlitar för att skapa ritningarna.

 1. Projektets Omfattning och Komplexitet: Ju större och mer komplexa projektet är, desto mer tid och arbete krävs för att skapa ritningarna. Detta kan påverka den totala kostnaden.
 2. Typ av Byggnadsprojekt: Kostnaden kan variera beroende på om det är för en tillbyggnad, ombyggnad, nybyggnad eller något annat byggnadsprojekt. Olika typer av projekt kan kräva olika detaljnivåer i ritningarna.
 3. Erfarenhet och Expertis hos Ritningsdesignern: Kostnaden kan variera beroende på arkitektens erfarenhet och expertis. Mer erfarna och specialiserade yrkespersoner kan ta ut högre avgifter. Antingen ett timpris eller fast pris. 
 4. Lokala Byggnadsbestämmelser och Krav: Om det finns särskilda krav eller bestämmelser för ritningar i din region kan detta påverka kostnaden. Det kan inkludera detaljer som krävs av byggnadsnämnden för att godkänna bygglovet.
 5. Normal Kostnad (Generell Uppskattning): Kostnaden för bygglovsritningar varierar betydligt, men som en generell uppskattning kan det vara från 10 000 till 50 000 SEK eller mer, beroende på faktorer som nämns ovan. Hör av dig till oss för att få en mer exakt bild av kostnaden för ditt specifika projekt.

 

Bygglovsritningar, vad vi kan hjälpa dig med

När du vänder dig till oss får du en heltäckande service och inte bara bygglovsritningar. Vi vet att det kan vara ett svårt att komma igång med ett projekt. För det är inte alltid lätt att veta vart du ska börja. Därför kan vi erbjuda många olika tjänster i samband med bygglovsansökan. Förutom själva bygglovsritningen hjälper vi dig med:

 • Vi ser över och granskar detaljplan för att du ska få godkänd bygglovsansökan
 • Vi hjälper dig med en projektledare som finns där för dig under hela processen
 • Vill du få hjälp med att fylla i ansökan och skicka in till kommunen gör vi det
 • Vi ser också till att du kan få hjälp med en kontrollansvarig

 

Vi tar hand om ansökan åt dig – enkelt och smidigt.

Vi erbjuder en komplett service för att underlätta din ansökan om bygglovshandlingar.

Våra erfarna arkitekter tar hand om hela processen, från att ansöka hos kommunen till att kommunicera med dem.

Vi tar även hjälp av en certifierad kontrollansvarig för att komplettera din ansökan med rätt dokument enligt Plan och byggnadslagen (PBL).

Bygglovsritningar är en viktig del av ansökningsprocessen, och vi ser till att inkludera alla nödvändiga ritningar enligt kommunens krav. Kontakta oss idag för en kostnadsfri offertförfrågan och läs mer om bygglov hos boverket.

 

Få kostnadsfri offert

Fråga oss om en kostnadsfri offert för ditt projekt. Vi hjälper dig.

Läs mer om vad som gäller i din kommun

Känn dig som hemma med oss.
Vi hjälper dig under hela processen.