ARKITEKTUR 

ARKITEKTUR

Behöver du hjälp med arkitektur och arkitektritade lösningar till ditt byggprojekt? När du beställer bygglovsritningar till exempel vid nybyggnation kan vi erbjuda ritningar som är framtagna av en arkitekt. Hos oss kan du få hjälp att förverkliga olika projekt inom bygg där det ställs höga krav på arkitektur.

När det kommer till tjänster som rör arkitektur erbjuder vi tjänster som utförs av en arkitekt som är medlem i Sveriges Arkitekters Riksförbund. Det säkrar att tjänsterna håller hög kvalitet och lever upp till alla ställda krav. Vi erbjuder våra tjänster inom arkitektur över hela Sverige då det mesta går att göra digitalt utan flera platsbesök.

Få kostnadsfri offert

Fråga oss om en kostnadsfri offert för ditt projekt. Vi hjälper dig.

Arkitektur och arkitektritningar

Arkitektritningar kan behövas om du ska ansöka om bygglov. Det är ett samlingsnamn för flera olika ritningar och handlingar som ska medfölja och för att sedan granskas av kommunen innan bygglovet beviljas.

A-ritningar som det även kallas, visar hur byggprojektet kommer se ut i detalj. Det vill säga med sammanställningsritningar och uppställningsritningar samt detaljritningar. Sammanlagt så visar dessa hur byggnaden kommer se ut i detalj med komplexa beskrivningar.

När en arkitekt hjälper dig att ta fram A-ritningar för mer komplexa projekt får du ett professionellt stöd genom hela processen. Det innebär även att väga för och nackdelar vid utformning samt revidera projektet efter hand.

För enklare utformningar och när du själv har en klar bild om vad du vill ha är det vanligtvis våra byggingenjörer som bistår med bygglovsritningarna. När det är arkitektur som är det viktiga, som vid utformning av villor med utmanande design eller ny- och ombyggnation av flerbostadshus är det istället arkitekterna som tar fram nödvändiga ritningar och hjälper till med exempelvis design.

Arkitektur, vi hjälper till med hela processen

Till oss kan du vända dig när du behöver hjälp med arkitektur, det kan vara när du behöver arkitektritningar till bygglovet. Några exempel på när du kan ta hjälp av arkitekter är:

  • För att bygga nytt fritidshus där du har speciella önskemål
  • Arkitektritade bostäder, ett alternativ till färdiga modulhus
  • Vi har även erfarenhet av att rita flerbostadshus och industribyggnader
  • Kommersiella byggnader där det ställs höga krav på design och funktion

Hos oss får du hjälp med hela processen, från första skissen till ett färdigt resultat. Det innebär att vi kan hjälpa dig med bygglovsansökan och tillhandahåller alla tjänster som behövs fram till byggprojektet är klart tack vare våra erfarna projektledare. Alla villor vi ritar kan vi på ett kostnadseffektivt sätt tillverka i fabrik och sedan montera överallt i hela Sverige. Vanligtvis sker det mesta av arkitektens arbete digitalt vilket innebär att vi kan hjälpa dig oavsett vart i landet du bygger.

När är arkitektur extra viktigt?

Våra tjänster kring arkitektur är relaterade till byggprocesser, det kan bland annat vara en helt ny byggnad, som en arkitektritad villa. Framför allt är det beställarens krav som är i fokus när vi erbjuder arkitektritningar som utförs av en arkitekt.

Arkitektritade lösningar gör det möjligt att själv bestämma, inom ramen för lagar och krav hur slutresultatet kommer att se ut. När du som beställare har höga krav på att kunna vara med och påverka är våra tjänster inom arkitektur den bästa lösningen.

Ett arkitektritad hus eller en fastighet som tagits fram med hjälp av våra arkitekter gör det möjligt att anpassa arkitektur utefter önskemål, krav och behov. Beställaren av arkitektritade lösningar kan i Mälardalen även få hjälp med bland annat projektledning för att få hjälp hela vägen till färdig byggnation.

Få stöd av en arkitekt vid höga krav på arkitektur

Hos oss får du hjälp av en arkitekt som tar fram alla nödvändiga ritningar inför byggprojektet. Processen kan se olika ut beroende på typ av byggprojekt. Detaljrikedomen kan variera när det kommer till att ta fram olika delar, exempelvis vid framtagning av ritningar som rör fasaden och olika sektioner i ett projekt.

Vi arbetar nära våra kunder och strävar att det ska finnas möjlighet att revidera utefter önskemål och krav. Garantin när en arkitekt är med och tar fram nödvändiga handlingar är att de lever upp till de krav och lagar som finns att förhålla sig till.

Förslagshandlingar som arbetas fram ligger i regel även till grund för själva bygglovet och handlingarna följer bygglovsprocessen. Vi hjälper även till med själva bygglovsansökan vid behov och önskemål.

Hur arbetar vi med arkitektur?

När du vänder dig till oss behöver du inte ha bestämt dig exakt för hur byggprojektet ska se ut när det är färdigt, du får hjälp av en arkitekt att ta fram detaljerna. Det är en skapande process med kundens önskemål i centrum.

Eftersom det är stor skillnad mellan att ta fram ritningar för kommersiella fastigheter kontra ett mindre fritidshus tar processen olika lång tid. Vi levererar arkitektritningar snabbt när väl alla detaljer är bestämda. Revideringar görs vid behov och du får hjälp genom hela processen.

Mycket sköts digitalt vilket ger möjlighet att arbeta effektivt och få bra förståelse för hur slutresultatet kommer se ut. Vill du veta mer om hur vi arbetar och processen kan du kontakta oss, du får snabbt en offert när vi sammanställt dina önskemål.

Arkitektur, vad kostar det?

Det är svårt att ge ett exakt pris för lösningar inom arkitektur då mycket beror på omfattningen av projektet. Priset för arkitektritade lösningar utgår dels från storlek på byggnad och vilken typ av byggnad det rör sig om.

När du begär en offert kan vi snabbt ta fram en prisbild över vad projekt kommer att kosta. Vi erbjuder bland annat kostnadsfria offerter när det kommer till bygglovsritningar och konstruktionsritningar.

Oavsett storlek på projekt får du snabbt ett kostnadsförslag där det krävs en kvalificerad arkitekt. Behövs inte en arkitekt kommer du få alternativ som passar ditt byggprojekt och våra tjänster är kostnadseffektiva.

Anlita oss för arkitektur

Du kan anlita oss när du behöver en arkitekt och få hjälp med arkitektritningar. Vi hjälper såväl privatpersoner som företag och fastighetsägare att förverkliga byggprojekt. Processen kring arkitektur ser olika ut beroende på typ av byggprojekt.

  • Hos oss får du personlig hjälp och stöd genom hela processen. Vår målsättning är att din dröm ska bli ett färdigt bygge som motsvarar dina förväntningar och krav. Samtidigt förverkligar vi projekt med hänsyn till alla bygg-och branschkrav som ställs och med fokus på god funktionalitet, ekonomi, hållbarhet och design.

Du kan kontakta oss för en kostnadsfri offert på arkitektritningar såväl som diskutera dina kommande planer. Då får du mer information om hur vi kan hjälpa dig från tanke till ett färdigställt byggprojekt. Vi delar gärna med oss av referensprojekt och presenterar lösningar om du är osäker på vilken hjälp du behöver.

För att läsa mer om bygglovsprocessen i detalj, klicka här.

Få kostnadsfri offert

Fråga oss om en kostnadsfri offert för ditt projekt. Vi hjälper dig.

Känn dig som hemma med oss.
Vi hjälper dig under hela processen.