Tjänster

Kontrollansvarig

De förändringar i plan- och bygglagstiftningen som trädde i kraft den 2 maj 2011 medför att byggherren är skyldig att tillse att arbetena utföres enligt plan- och bygglagen PBL och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen.

Vi kan tillhandahålla kontrollansvarig i enlighet med den nya plan- och bygglagen PBL för kvalifikationsnivå N och K, normal och komplicerad art. Riksbehörighet certifierad av RISE.

Vi upprättar objektanpassade kontrollplaner och genomför erforderliga kontroller och följer upp projektet i sin helhet tills slutbesked har erhållits.​​​​​​​ Ska du göra ändringar som kräver bygglov eller är anmälningspliktiga så kräver kommunen vanligtvis att du anlitar en kontrollansvarig. Även små ändringar som att öppna en bärande vägg kan kräva en KA.

För att upprätthålla kompetensen inom teknikområdet är vi medlemmar i branschorganisationen SBR Byggingenjörerna.

En person som bär en vit hjälm och en synlig väst ler medan han håller i en urklipp med bygglovsritningar online och en kaffekopp.

Oavsett utmaning bygger vi på det vi vet fungerar och lyfter din vision om framgång

När behöver du en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig behövs i samband med byggprojekt för att hjälpa byggherren uppfylla alla relevanta lagar, regler och bestämmelser.

Bygglovsproffsen har lång erfarenhet av alla typer av byggprojekt så genom att anlita oss kan du känna dig trygg.

Från idé till färdigt projekt

Våra övriga tjänster tillsammans med

Kontrollansvarig

Vi erbjuder alla tjänster du kan tänkas behöva, i alla steg av din byggresa. Allt från att söka ditt första bygglov, till att projektleda, besikta och förvalta små och stora byggnationer.

Kosta

Vad kostar en kontrollansvarig?

  1. Projektets Storlek och Komplexitet: Ju större och mer komplexa projektet är, desto mer omfattande blir arbetsinsatsen för den kontrollansvarige, vilket kan påverka kostnaden.
  2. Projektets Karaktär: Typen av byggprojekt, såsom nybyggnation, renovering eller tillbyggnad, kan påverka kraven på kontrollansvarigens tjänster och därmed kostnaden.
  3. Erfarenhet och Expertis hos den Kontrollansvarige: En kontrollansvarig med mer erfarenhet och specialisering kan ta ut högre avgifter. Deras expertis kan dock vara värd investeringen för att säkerställa korrekt efterlevnad av byggregler.
  4. Antal Inspektioner och möten: Kostnaden kan påverkas av antalet platsbesök och inspektioner som krävs för projektets omfattning.
  5. Krav från Myndigheter: Om det finns specifika krav från myndigheter eller tillsynsorgan kan detta medföra ytterligare arbete och påverka kostnaden.

 Normal Kostnad (Generell Uppskattning):

  • Kostnaden för en kontrollansvarig kan variera, men som en generell uppskattning kan det ligga någonstans mellan 1% och 3% av den totala byggkostnaden. För en normal villa bör man räkna med runt 25 000kr inkl. moms.
  • Små ärenden som t.ex. öppna bärande vägg, runt 11 000kr inkl. moms. 
En rad moderna, kubformade hus med stora fönster, trä och metall exteriör, och små träd och buskar på de främre gårdarna visar precisionen hos bygglovsritningar online.

Hämta din offert med tre snabba klick

Markera alla som passar in

Beskriv kort ditt projekt

Vem skall vi skicka till?

Vanliga frågor

Vi hoppas att våra vanliga frågor skall kunna hjälpa dig närmare ditt mål. Om du skulle vilja ha vår hjälp och en erfaren partner så fyll i formuläret så pratar vi vidare om ditt projekt. Välkommen!

Att engagera en kontrollansvarig för ditt byggprojekt kan variera kostnadsmässigt, ofta beroende på byggplatsens geografiska läge. För en enfamiljshus kan priset ligga mellan 15 000 och 30 000 kronor.

Vem kan utses till kontrollansvarig vid byggprojekt? Personen i denna roll kräver totalt oberoende från den utförande entreprenören, inkluderat släkt och nära familjemedlemmar.

Som kontrollansvarig är det ditt uppdrag att skapa en kontrollplan. Denna måste godkännas av byggnadsnämnden inom ramen för startbeskedet och inkludera alla nödvändiga inspektioner för projektets duration, deras genomförande och mål.

Som byggherre ligger valet av Kontrollansvarig i dina händer. Är du inte tillfreds? Ingen fara, du har möjligheten att välja en ny så länge byggprocessen säkerställs genom en omedelbar ersättare.

Söker du en kontrollansvarig? Glöm inte bort att bekräfta att de är ackrediterade, till exempel genom RISE. Ett starkt förtroende för din kontrollansvarig är även avgörande, de är där för att hjälpa dig.

För byggprojekt, rivningar och markbearbetningar är det avgörande att ha en kontrollansvarig. Hen säkerställer att allt följer bygglagstiftningen genom att skapa och följa en kontrollplan tillsammans med beställaren.