Tjänster

Kontroll av skyddsrum

Skydd

Bygglovsproffsen, erbjuder en viktig tjänst för fastighetsägare och företag i Stockholm och Uppsala – Certifierad Skyddsrumssakkunnig.

Vår certifierade skyddsrumssakkunnige är en expert som kan hjälpa dig att säkerställa att ditt skyddsrum är godkänt och uppfyller alla relevanta krav enligt lagstiftningen.

En person i en siktväst inspekterar en röd brandsläckare nära kontrollpaneler i industriell miljö, samtidigt som den granskar bygglovsritningar online för säkerhetsöverensstämmelse.

Oavsett utmaning bygger vi på det vi vet fungerar och lyfter din vision om framgång

Några generella regler för skyddsrum

  • Skyddsrum är obligatoriska för fastigheter som byggdes före 1994 och som är större än 300 kvadratmeter.
  • Skyddsrum ska vara utformade så att de kan skydda mot tryckvågor, splitter och brandgaser från en explosion eller annan form av krigshandling.
  • Skyddsrum ska vara placerade i en sådan position och på ett sådant djup att de ger tillräckligt skydd mot angrepp från luften.
  • Skyddsrum ska vara utrustade med ventilationssystem, belysning, dricksvatten och toalett.
  • Fastighetsägare är ansvariga för att underhålla och reparera skyddsrummen.
  • Skyddsrummen kan användas för annat ändamål, såsom förvaring av konst eller arkiv, om de inte längre behövs för skydd mot krig.

För skyddsrum i Stockholm och Uppsala

Vi på Bygglovsproffsen är stolta över att ha en certifierad skyddsrumssakkunnig i vårt team som kan hjälpa våra kunder i Stockholm och Uppsala med att säkerställa att deras skyddsrum är säkra och uppfyller alla krav.

Vi erbjuder också en rad andra byggkonsulttjänster som kan hjälpa dig med allt från bygglovshandlingar och projektledning till energieffektivisering och hållbarhetsfrågor.

Från idé till färdigt projekt

Våra övriga tjänster tillsammans med

Kontroll av skyddsrum

Vi erbjuder alla tjänster du kan tänkas behöva, i alla steg av din byggresa. Allt från att söka ditt första bygglov, till att projektleda, besikta och förvalta små och stora byggnationer.

Kosta

Vad kostar en skyddsrumskontroll?

Kostnaden för en skyddsrumskontroll kan variera beroende på olika faktorer.

 

  • Skyddsrummets Storlek och Komplexitet: Ju större och mer komplexa skyddsrummet är, desto mer arbete kan krävas för en grundlig kontroll, vilket kan påverka kostnaden.
  • Antal Kontrollerade Komponenter: Om det finns många olika komponenter och funktioner som behöver kontrolleras, kan det påverka kostnaden. Det inkluderar ventilationsanläggningar, dörrar, filter, elsystem och andra nödvändiga funktioner.
  • Normal Kostnad (Generell Uppskattning): Kostnaden för en skyddsrumskontroll kan variera, men som en generell uppskattning kan det ligga någonstans mellan 20 000 till 100 000 SEK eller mer, beroende på de tidigare nämnda faktorerna. Kontakta oss för att begära offert och få en mer exakt prisbedömning baserat på ert specifika skyddsrum.

Hämta din offert med tre snabba klick

Markera alla som passar in

Beskriv kort ditt projekt

Vem skall vi skicka till?

Vanliga frågor

Vi hoppas att våra vanliga frågor skall kunna hjälpa dig närmare ditt mål. Om du skulle vilja ha vår hjälp och en erfaren partner så fyll i formuläret så pratar vi vidare om ditt projekt. Välkommen!

Vid regelbunden översikt granskas specifika sektioner inom skyddsrummet. Även om översikten inte direkt initiates åtgärdsförfaranden, kan den accelerera behovet av en grundlig inspektion. Intervallerna för dessa kontroller av MSB är inte exakt definierade.

Utforska lokaliseringen av skyddsrum genom att använd MSBs karta: https://www.msb.se/sv/verktyg–tjanster/skyddsrumskarta/
Zooma till området som intresserar dig för att se specifik information om varje aktivt skyddsrum genom att klicka på dess symbol.

Undvik att skapa öppningar i dörrar, nödutgångar eller ventilationsområden och avstå från att modifiera väggar för att infoga standarddörrar eller stänga av nödvändig ventilation till skyddsrum.

Nej, i skyddsrummen är prioriteten människors säkerhet, och husdjur tillåts inte av hänsyn till personer med allergier. Djur kan vanligtvis klara sig själva hemma med mat och vatten för några dagar.

Som fastighetsinnehavare är det möjligt att ansöka om lov för att upprätta ett skyddsrum, men minns att alltid kolla de lokala byggnormerna och förhöra dig med motsvarande myndigheter för att försäkra dig om att allt står rätt till.

Att etablera ett skyddsrum brukar generellt kosta mellan 20 000 och 25 000 kronor för varje tillgänglig plats, med kapacitet för 60 till 120 personer.

När det kommer till att inrätta ett skyddsrum i källaren, är en grundmur på åtminstone 250 mm ofta tillräckligt. Det är även kritiskt att säkerställa en tjocklek på minst 200 mm för plattan på botten för adekvat säkerhet. Dessutom är korrekt luftflöde genom skyddsrummet med möjlighet att tätt stänga luftintag och -utsläpp vid gasattacker essentiellt.