Tjänster

Konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar för alla typer av projekt

Vissa bygglov kräver förutom bygglovsritningar även konstruktionsritningar. När du ansöker hos kommunen om bygglov för ett större projekt kommer kommunen begära konstruktionsritningar innan startbesked medges. Jämfört med bygglovsritningar är konstruktionsritningar betydligt mer komplexa. Ritningarna är mycket detaljerade, ned till den nivån att material som ska användas beskrivs i detalj.

Konstruktionsritningar kallas även K-ritningar och ska upprättas av sakkunnig. När du vänder dig till oss garanterar vi att du får hjälp av en expert. Du kan kontakta oss när du har börjat fundera på ett projekt och vill komma igång. Vi hjälper dig från idéstadie till beviljat bygglov. Vi arbetar snabbt och effektivt utan att tumma på kvaliteten på ritningar.

Person som håller arkitektoniska modelldelar och en penna över ett bord fyllt med designplaner, verktyg och bygglovsritningar online.

Oavsett utmaning bygger vi på det vi vet fungerar och lyfter din vision om framgång

Konstruktionsritningar, när behövs det?

Konstruktionsritningar krävs vid många projekt som kräver bygglov. Ansöka om bygglov för större projekt är ett gediget arbete som vi kan hjälpa dig med. Några vanliga projekt som kräver konstruktionsritningar är:

• Om du ska bygga nytt
• När du ska göra tillbyggnader och ombyggnader
• Vid bygge av garage eller carport
• Om en fastighet ska ändra verksamhetsområde
• I vissa fall om du ska bygga attefallshus
• Ibland vid byggen av altan

Detta är bara några exempel och det kan krävas konstruktionsritningar även vid andra bygglov. I samband med ansökan om bygglov har kommunen upplysningsplikt om det krävs mer än bygglovsritningar. Vi hjälper dig med alla nödvändiga handlingar för att du ska beviljas bygglov.

Konstruktionsritningar, vilka krav ställs?

Det är Boverket som är kravställare på konstruktionsritningar. För att konstruktionsritningar ska anses uppfylla kraven ska ritningen vara utformad efter Boverkets konstruktionsregler (EKS). Ritningarna ska även uppfylla krav enligt eurokoderna. Ska du bygga om, bygga nytt eller bygga till krävs även att de tekniska kraven på egenskaper motsvarar kraven i Plan-och bygglagen (8 kap. 4§ 2010:900). Konstruktionsritningarna ska visa att kraven på bland annat beständighet, bärförmågan och stadga uppfylls. 

Vad kostar konstruktionsritningar?

 1. Projektets Omfattning och Komplexitet: Ju större och mer komplexa byggprojektet är, desto mer detaljerade och omfattande blir konstruktionsritningarna, vilket kan påverka kostnaden.
 2. Typ av Byggnadsprojekt: Olika byggnadsprojekt, såsom bostadshus, kommersiella byggnader eller industrianläggningar, kan ha olika krav på konstruktionsritningar och påverka kostnaden.
 3. Arkitektonisk Design och Detaljer: Om projektet innefattar komplexa arkitektoniska detaljer eller specialdesignade element, kan detta öka kostnaden för konstruktionsritningarna.
 4. Krav från Byggnadsmyndigheter: Om det finns specifika krav från byggnadsmyndigheter eller tillsynsorgan kan detta påverka kostnaden.
 5. Erfarenhet och Expertis hos Konstruktören: Mer erfarna och specialiserade konstruktörer kan ta ut högre avgifter. Deras expertis kan dock vara värdefull för att säkerställa korrekta och professionella ritningar samt ta fram smarta lösningar som drar ner byggkostnaden.

För en normal villa kan konstruktionsritningar kosta runt 20-40 000kr.

Från idé till färdigt projekt

Våra övriga tjänster tillsammans med

Konstruktionsritningar

Vi erbjuder alla tjänster du kan tänkas behöva, i alla steg av din byggresa. Allt från att söka ditt första bygglov, till att projektleda, besikta och förvalta små och stora byggnationer.

Vår process

Konstruktionsritningar, gedigna beräkningar av sakkunnig

Teknisk arkitektritning som beskriver en byggnadskonstruktion, inklusive sektioner av väggar, golv och tak, med märkta mått och konstruktionsanteckningar – ett heltäckande exempel på bygglovsritningar som är väsentliga för tillståndsansökningar.

Eftersom konstruktionsritningar har en avgörande roll i kvaliteten på bygget ställs det höga krav på korrekta beräkningar ned på detaljnivå. Vi ser till att konstruktionsritningen är klar inför det tekniska samrådet där ritningarna måste presenteras. Genom att vi har erfarenhet och gedigen kompetens kan du räkna med att alla handlingar och dokument som krävs är i sin ordning inför bygglovet.

Konstruktionshandlingarna innehåller noggranna konstruktionsberäkningar vilket är grundbulten. Här beräknas bland annat hållfasthet utifrån olika faktorer, exempelvis:

 • Egentyngden
 • Snölast & vindlast
 • Mänskliga faktorer
 • Säkerhetsfaktorer

Rätt kompetens är väldigt viktigt under beräkningar och dimensionering. Skulle det finnas brister kan det inte bara ligga till grund för avslag på bygglov. Själva byggnaden kan vara farlig och det kan uppstå skador. När du vänder dig till oss kan du känna dig trygg i ditt val.

Konstruktionsritningar, vad innehåller ritningarna?

Beroende på typ av projekt kan konstruktionsritningar utformas på olika sätt och innehålla olika delar. Vid större projekt krävs det många delar i konstruktionshandlingarna. Hos oss får du rätt hjälp och kompetens som krävs för ditt projekt. Ska du bygga ny villa eller fritidsbostad innehåller vanligen handlingarna:

 • En grundplan där bland annat grundbalkar och armeringen framgår med tillhörande detaljer
 • En stomplan, här finns bärande väggar men även balkar och pelare med deras detaljer
 • Bjälklagsplan med tillhörande detaljer
 • En takplan som visar takkonstruktionen samt de bärande väggar och avväxlingar som taket vilar på
 • Viktiga detaljer och infästningar
 • Konstruktionssnitt

Det är många fler detaljer som ska framgå i ritningar och handlingar. Därför är det viktigt att du anlitar en expert på konstruktionsritningar och handlingar.

Modernt tvåvåningshus med stora glasfönster upplysta på natten, som visar upp en dekorerad interiör med festliga ljus. Snö täcker marken utanför, och kompletterar vackert de noggrant designade arkitektritningarna som ger detta hem liv.

Konstruktionsritningar, mer än bara bygglov

 • Konstruktionsritningar kan även underlätta när du ska begära in offerter inför projektet. Eftersom konstruktionsritningarna är mycket detaljerade kan du få bättre offerter.
 • Det blir även lättare att jämföra olika offerter tack vare de utförliga detaljerna.
 • Om du får konstruktionsritningarna till status bygghandling kan du använda ritningar för bygga och följa projektet under arbetets gång.

Eftersom konstruktionsritningarna är så pass viktiga och fyller många funktioner är det viktigt att den som skapar ritningarna är yrkeskunnig. Vi ser till att du får de allra bästa förutsättningarna för att ditt projekt ska bli så lyckat som möjligt.

Hämta din offert med tre snabba klick

Markera alla som passar in

Beskriv kort ditt projekt

Vem skall vi skicka till?

Vanliga frågor

Vi hoppas att våra vanliga frågor skall kunna hjälpa dig närmare ditt mål. Om du skulle vilja ha vår hjälp och en erfaren partner så fyll i formuläret så pratar vi vidare om ditt projekt. Välkommen!

En konstruktionsritning är en detaljerad och noggrann teknisk illustration eller ritning som används inom ingenjörsvetenskap, arkitektur, tillverkning och konstruktion för att tydligt kommunicera designen av en produkt eller en struktur. Dessa ritningar är vanligtvis skapade av professionella konstruktörer eller ingenjörer och syftar till att ge exakta dimensioner, materialspecifikationer och andra tekniska detaljer som behövs för att bygga eller tillverka det som ritas.

Endast en konstruktör eller ingenjör med djup förståelse för konstruktionsteknik är kunnig nog att utveckla detaljerade beräkningar och skapa noggranna konstruktionsritningar. Dessa säkerställer att projektet möter alla gällande standarder från början.

Prisintervallet för att framställa konstruktionsritningar varierar beroende på projekets storlek och detaljrikedom. Det är variationen i erforderliga kalkyler, såsom de förändrade statiska egenskaperna vid modifieringar i bärverk, som i huvudsak påverkar kostnaden. Kontakta oss för en prisuppskattning så hjälper vi dig vidare med din byggnation!

Vanligen är konstruktionsritningar inte ett krav förrän tekniskt samråd skett med kommun. Börja alltid med att skicka in bygglovsansökan och invänta godkännande innan du fortsätter till nästa steg.