Att söka bygglov kan vara en omfattande process, men här är en generell överblick över hur du kan söka om bygglov:

1. Börja med att ta reda på vad som gäller för just din fastighet och vad du behöver för bygglov. Du kan kolla detta på kommunens hemsida.

2. Ta fram ritningar, beskrivningar och handlingar för din byggnation och se till att det följer de lagar och regler som gäller.

3. Registrera och skicka in din ansökan om bygglov till kommunen online. Ansökan ska innehålla ritningar, beskrivningar och andra handlingar som redogör för vad som ska byggas.

4. Vänta på handläggningen av din ansökan. Handläggningstiden varierar mellan olika kommuner.

5. När ditt bygglov beviljas får du ditt får du information om detta skriftligt. Viktigt att komma ihåg är att du måste även få ett startbesked innan du kan börja bygga. Var noga med att följa alla krav som kommunen har i din ansökan och använda en arkitekt eller byggkonsult för att få korrekta ritningar vid behov.