Att bygga ett billigt och energieffektivt hus kan innebära en utmaning, men här är några tips som kan hjälpa dig:

1. Planera noga och välj en enkel design – En mer komplicerad design kan leda till högre kostnader både när det gäller själva byggandet och energiförbrukningen.

2. Använd energieffektiva material – Välj material som har hög isoleringsförmåga för att öka effektiviteten och minimera luftläckage genom att täta genomföringar och andra ställen där luft kan passera.

3. Installera energieffektiva apparater – Välj apparater som har hög energieffektivitet, som exempelvis LED-lampor och energieffektiva köksmaskiner.

4. Integrera förnybara energikällor – För att minska din elräkning, installera förnybara energikällor som solpaneler eller återvinningsbara energikällor som vatten- och jordvärme.

5. Välj fönster och dörrar med hög isoleringsförmåga – Fönster och dörrar kan bidra till upp till 30% av energiförlusterna, därför är det viktigt att välja material med hög isoleringsförmåga.

6. Uppvärmning – Välj ett energieffektivt uppvärmningssystem och värmepump.

7. Ta hjälp av en duktig byggkonsult som hjälper dig göra rätt val. Att betala lite mer för en bra projektering betalar av sig snabbt på det stora hela.