Bygglovsritningar Gävle

Gävle

Att söka och få godkänt bygglov kan vara en komplicerad och tidskrävande process. Därför är det viktigt att samarbeta med ett professionellt byggkonsultsföretag som Bygglovsproffsen, som har årtionden av erfarenhet och expertis inom området.

Vårt tillvägagångssätt

Hur kan Bygglovsproffsen hjälpa dig?

Vi är specialiserade på att skapa bygglovsritningar i Gävle och hjälper våra kunder med allt från rådgivning och planering till ansökan och godkännande av bygglovet. Genom våra högkvalitativa ritningar och utformningar kan vi hjälpa dig att skapa din drömbyggnad på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt.

Med vår hjälp kan du få ett godkänt bygglov för allt från en enkel till- eller ombyggnad till större projekt som nybyggnationer, tillbyggnader och renoveringar. Vi arbetar med allt från enskilda bostäder till kommersiella fastigheter och offentliga byggnader.

En gångväg i trä leder till en liten, rustik struktur med utsikt över en lugn sjö omgiven av träd under en klar himmel, som påminner om orörda landskap som ofta finns i arkitektritningar.

Hämta din offert med tre snabba klick

Markera alla som passar in

Beskriv kort ditt projekt

Vem skall vi skicka till?

1. Fyll i formuläret och hämta en offert

Hämta en kostnadsfri prisuppskattning genom att antingen ringa oss på 010 207 88 07, eller fyll i vårt korta offertformulär så kontaktar vi dig med en prisuppskattning för just ditt projekt.

2. Förstudie & ritningar

Är du nöjd med din prisuppskattning så svarar du bara med ditt godkännande så kontaktar vi dig för att boka in en förstudie vid en tidpunkt som passar dig.

I förstudien hjälper vi dig att förstå alla aspekter av ditt byggprojekt. Vi analyserar förutsättningarna och ger dig rådgivning kring planeringen. Sedan tar vi fram dina ritningar som vanligtvis tar 2-4 veckor.

3. Bygglovsansökan

När ritningarna är klara kan du antingen ta bygglovsansökningsprocessen själv eller så kan vi även hjälpa dig med det också. Då hanterar vi all nödvändig dokumentation och kommunicerar med myndigheterna för att säkerställa att din ansökan godkänns så smidigt som möjligt.

Därefter hjälper vi dig att hitta ett pålitligt och lämpligt byggföretag så du är i trygga händer och får ett lyckat projekt.

Alla bygg du behöver för att realisera ditt drömprojekt

Våra byggtjänster

Vi är experter på att skapa bygglovsritningar i Stockholm. Vi hjälper dig genom hela processen, från rådgivning och planering till ansökan och godkännande av ditt bygglov. 

Våra ritningar uppfyller alla gällande krav och regler i Stockholmsområdet, vilket gör att din ansökan kan behandlas så smidigt som möjligt.

För att säkerställa att ditt byggprojekt i Stockholm är robust och hållbart erbjuder vi även konstruktionsritningar. 

Vi tar fram detaljerade ritningar som specificerar material, dimensioner och konstruktionstekniker för att garantera att ditt byggprojekt möter alla säkerhets- och hållbarhetskrav i Stockholmsregionen.

Vi erbjuder arkitekttjänster i Stockholm för att förvandla dina visioner till verklighet. Vårt team av erfarna arkitekter skapar estetiskt tilltalande och funktionella designlösningar som passar dina behov och preferenser. 

Allt detta samtidigt som vi ser till att alla arkitektoniska ritningar uppfyller bygglovskraven i Stockholmsområdet.

Låt Bygglovsproffsen ta hand om projektledningen för ditt byggprojekt i Stockholm. Våra erfarna byggprojektledare koordinerar alla aspekter av projektet, från planering och tidsplanering till budgethantering och kvalitetssäkring. 

Vi ser till att ditt projekt genomförs effektivt och enligt plan, specifikt anpassat för förhållandena i Stockholm.

Få en tydlig bild av ditt framtida byggprojekt i Stockholm med våra 3D-visualiseringar. Vi skapar realistiska 3D-modeller som gör det lättare för dig att förstå och presentera ditt projekt. 

Våra visualiseringar hjälper till att förmedla din vision och underlättar beslutsfattandet i byggprocessen i Stockholmsområdet.

Bygglovsproffsen är engagerade i hållbart byggande i Stockholm. Vi hjälper dig att integrera miljövänliga och energieffektiva lösningar i ditt byggprojekt. 

Genom att fokusera på hållbara material och metoder bidrar vi till att skapa byggnader i Stockholm som är bra för både miljön och framtida generationer.

Vad får man från oss på Bygglovsproffsen?

Vi på Bygglovsproffsen har en gedigen kunskap och förståelse av Gävle kommuns byggregler och riktlinjer. Vi är därför utrustade att säkerställa att varje detalj i din bygglovsansökan uppfyller de lokala och nationella kraven.

Vi kan också ge dig rådgivning om processen med att tillgodose byggnadsreglerna för Gävle för att förbättra chanserna till godkännande av din ansökan.

Du kan läsa mer om vad som gäller i Gävle kommun här.

När behövs bygglovsritningar?

Några exempel när bygglov behövs:

 • Uppföra ny byggnad
 • Göra ändringar eller bygga till
 • Bygga plank eller mur
 • Vissa inre ändringar
 • Yttre förändringar av tak, fasad eller mark
 • Ändring av verksamhet/användning

Vad kostar Bygglovsritningar i Gävle?

Kostnaden för bygglovsritningar kan variera beroende på flera faktorer, inklusive projektets omfattning, komplexitet och den professionella du anlitar för att skapa ritningarna.

 1. Projektets Omfattning och Komplexitet: Ju större och mer komplexa projektet är, desto mer tid och arbete krävs för att skapa ritningarna. Detta kan påverka den totala kostnaden.
 2. Typ av Byggnadsprojekt: Kostnaden kan variera beroende på om det är för en tillbyggnad, ombyggnad, nybyggnad eller något annat byggnadsprojekt. Olika typer av projekt kan kräva olika detaljnivåer i ritningarna.
 3. Erfarenhet och Expertis hos Ritningsdesignern: Kostnaden kan variera beroende på arkitektens erfarenhet och expertis. Mer erfarna och specialiserade yrkespersoner kan ta ut högre avgifter. Antingen ett timpris eller fast pris. 
 4. Lokala Byggnadsbestämmelser och Krav: Om det finns särskilda krav eller bestämmelser för ritningar i din region kan detta påverka kostnaden. Det kan inkludera detaljer som krävs av byggnadsnämnden för att godkänna bygglovet.
 5. Normal Kostnad (Generell Uppskattning): Kostnaden för bygglovsritningar varierar betydligt, men som en generell uppskattning kan det vara från 10 000 till 50 000 SEK eller mer, beroende på faktorer som nämns ovan. Hör av dig till oss för att få en mer exakt bild av kostnaden för ditt specifika projekt.

Bygglovsritningar, vad vi kan hjälpa dig med

När du vänder dig till oss får du en heltäckande service och inte bara bygglovsritningar. Vi vet att det kan vara ett svårt att komma igång med ett projekt. För det är inte alltid lätt att veta vart du ska börja. Därför kan vi erbjuda många olika tjänster i samband med bygglovsansökan. Förutom själva bygglovsritningen hjälper vi dig med:

 • Vi ser över och granskar detaljplan för att du ska få godkänd bygglovsansökan
 • Vi hjälper dig med en projektledare som finns där för dig under hela processen
 • Vill du få hjälp med att fylla i ansökan och skicka in till kommunen gör vi det
 • Vi ser också till att du kan få hjälp med en kontrollansvarig och byggföretag

Letar du efter någon som kan hjälpa dig att förverkliga ditt bygge över hela Sverige?

Ring oss direkt för svar på tal och frågor.

Maila direkt och få personlig kontakt med oss.

Våra favoriter i Gävle

Arkitektens favoriter i Gävle

En stor halmget med röda band står i stadsmiljö utomhus, med detaljerade arkitektritningar av ett klocktorn och omgivande byggnader i bakgrunden.

Gävle Konserthus

Gävle River

En stor herrgård med grönt tak och trappsteg som leder upp till entrén, omgiven av karga träd och två mindre byggnader på vardera sidan. Himlen är klar och blå. Detaljerade bygglovsritningar användes för att säkerställa att varje aspekt av denna storslagna fastighet var noggrant planerad.

Gävle slott

Slottstorget

En modern, cirkulär blå byggnad med stora fönster ligger nära en vattenmassa under en klarblå himmel. Strukturen, byggd utifrån detaljerade arkitektritningar, är omgiven av gräs och har flera entréer.

Gävle konserthus

Drottninggatan

En fyra våningar hög tegelbyggnad med flera fönster står högt. Byggnadsmaterial och skräp ligger i förgrunden, mitt i vad som ser ut att vara en samling arkitektritningar utspridda.

The County Museum

Gävle Castle