Tjänster

Entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktning är en viktig del av byggprojekt där certifierade besiktningsmän utför noggranna besiktningar av entreprenaden. En besiktningsman bygg är en oberoende besiktningsman som kontrollerar att arbetet utförs enligt avtal och att eventuella brister åtgärdas. Vid en slutbesiktning bedömer besiktningsmannen om entreprenören har uppfyllt sina åtaganden. Organisationer som AB och ABT reglerar processen och entreprenadbesiktning kan inkludera förbesiktning, garantibesiktning, och särskild besiktning. Behörighetskrav för besiktningsmän fastställs genom certifiering, och de behöver vara både opartiska och kunniga i entreprenadjuridik. Under slutbesiktningen bedöms om entreprenaden kan anses godkänd.

Vi utför i huvudsak entreprenadbesiktningar utförda enligt AB eller ABT. Detta inbegriper förutom slutbesiktningar även garantibesiktningar, efterbesiktningar, överlåtelsebesiktningar och olika typer av särskilda besiktningar.

Inom ramarna för vad AB och ABT medger genomförs besiktningarna alltifrån långt uppdelade fortlöpande besiktningar till traditionella besiktningar av färdig entreprenad.

För att upprätthålla kompetensen inom teknikområdet deltar vi i branschorganisationen SBR byggingenjörerna.

Två byggnadsarbetare iklädda synliga västar och hjälm står inne i en byggnad under uppförande, vända mot stora fönster och recenserar bygglovsritningar online.

Oavsett utmaning bygger vi på det vi vet fungerar och lyfter din vision om framgång

Betydelsen av besiktning i byggprojekt

Entreprenadbesiktning är en viktig del av varje byggprojekt, vilket säkerställer att entreprenörer uppfyller krav och specifikationer från beställare. Under besiktningsprocessen genomför en oberoende besiktningsman inspektionen och identifierar eventuella brister.

Den kontrollansvarig och biträdande besiktningsmän bistår under slutbesiktningen, vilket är avgörande för att upprätthålla kvalitet och säkerhet i entreprenad.

Besiktningen bidrar till att parterna, både entreprenör och beställare, har en opartisk syn på projektets framsteg. En certifierad besiktningsman bygg kontrollerar arbetet och säkerställer att alla standarder uppfylls.

Entreprenadbesiktningar är därmed grundläggande eftersom de skapar transparens och ansvar i byggbranschen. Vid behov kan en särskild besiktning genomföras för att lösa specifika frågor.

För att upprätthålla bästa praxis, används ofta en handledning för entreprenadbesiktning. En korrekt utförd entreprenadbesiktning är viktig för att ge både projektledare och byggherrar trygghet genom hela entreprenaden.

Entreprenadbesiktning utförs av certifierade besiktningsmän och följer strikt regler för att säkerställa att alla aspekter av byggprojektet är korrekta och säkra.

Typer av inspektioner

För att säkerställa att en nybyggnation följer svenska branschregler och är utförd kontraktsenligt och fackmässigt, genomförs olika typer av besiktningar. Vid en pre-inspection kontrollerar besiktningsmannen projektet innan arbetet påbörjas, medan final inspection verifierar att entreprenaden är kontraktsenligt och fackmässigt utförd enligt AB 04 och ABT 06.

En post-inspection görs efter att projektet är klart och en warranty inspection, eller garantibesiktningen, utförs innan garantitiden löper ut för att säkerställa arbetets hållbarhet. Enligt AB 04 och ABT 06 ska alla dessa typer av entreprenadbesiktningar följa BKKS handledning.

För professionell hantering används expertis från SBR, vilket är väsentligt för att säkerställa att varje typ av besiktning är korrekt utförd. SBR har gedigen erfarenhet och kunskap inom juridik och byggregler, och garanterar att besiktningsmannen agerar med enlighet till svenska branschregler.

Vid överlåtelsebesiktning är det viktigt att rätt part ansvarar för att projektet uppfyller de juridiska kraven enligt AB 04 och ABT 06. Vid behov kan en fortsatt slutbesiktning genomföras för att säkerställa att eventuella fel åtgärdas.

Från idé till färdigt projekt

Våra övriga tjänster tillsammans med

Entreprenadbesiktning

Vi erbjuder alla tjänster du kan tänkas behöva, i alla steg av din byggresa. Allt från att söka ditt första bygglov, till att projektleda, besikta och förvalta små och stora byggnationer.

Vår process

När och varför görs byggbesiktning?

Entreprenadbesiktning är en viktig del av varje byggprojekt och utförs av en oberoende besiktningsman som är certifierad.

Under besiktningsprocessen granskar besiktningsman bygg arbetet utfört av entreprenörer för att identifiera eventuella brister innan slutbesiktningen godkänns. Det förekommer även särskild besiktning vid behov för specifika delar..

 1. Förkonstruktionsfas:
 • Platsinspektion: Innan byggnationen påbörjas kan inspektörer utvärdera platsen för att säkerställa att den följer zonlagar, miljöbedömningar och förberedande förhållanden.
 • Materialinspektion: Inspektion av material som ska användas i projektet för att säkerställa att de uppfyller de nödvändiga specifikationerna.
 1. Under byggnation (framstegsinspektioner):
 • Grund- och fotingsinspektion: Efter utgrävning och innan betonggjutning för att säkerställa att grunden uppfyller specifikationerna.
 • Strukturella inspektioner: Under inramning, beklädnad och andra strukturella faser för att kontrollera att de följer ingenjörsplanerna.
 • Mekaniska, elektriska och VVS-inspektioner: Vid olika installationsstadier för att säkerställa att de följer byggnormerna.
 • Isolerings- och energieffektivitetsinspektioner: Innan väggbeklädnader appliceras för att säkerställa att isoleringen uppfyller energistandarderna.
 • Brandsäkerhetsinspektioner: Vid stadier där brandbeständiga material och säkerhetsfunktioner behöver kontrolleras.
 1. Efter byggnation (slutinspektioner):
 • Total byggnadsinspektion: En omfattande genomgång av hela strukturen för att säkerställa att alla system (elektriska, VVS, HVAC, etc.) fungerar korrekt.

Hämta din offert med tre snabba klick

Markera alla som passar in

Beskriv kort ditt projekt

Vem skall vi skicka till?

Vanliga frågor

Vi hoppas att våra vanliga frågor skall kunna hjälpa dig närmare ditt mål. Om du skulle vilja ha vår hjälp och en erfaren partner så fyll i formuläret så pratar vi vidare om ditt projekt. Välkommen!

En entreprenadbesiktningsmans roll är att säkerställa att alla projektets villkor och krav, som avtalats i kontraktet, efterlevs. Denna kontroll utförs både innan och under tiden arbetet når sitt slutliga stadium. För att verifiera sin kompetens är det möjligt för besiktningsmannen att erhålla ett certifikat enligt RISEs standarder.

Priset för en grundlig entreprenadbesiktning börjar vid ca 15 000. Under denna besiktning granskar våra neutrala experter om byggarbetena uppfyller de avtalade standarderna och avtalsvillkoren korrekt.

För att en slutbesiktning ska anses godkänd, är det avgörande att inspektören dokumenterar varför projektet inte passerade. Viktigt är att understrika att små fel inte bör förhindra godkännande, likaså bör inte en samling mindre brister automatiskt leda till avslag. Om projektet inte godkänns, krävs en ombesiktning.

Vid slutbesiktningen kontrolleras varje del av byggnaden noggrant, från inre utrymmen till fasad och tak, inklusive alla anslutningar och bevisdocument. Alla upptäckta brister dokumenteras. Som uppdragsgivare får du möjligheten att framföra frågor och synpunkter.