Tjänster

Byggprojektledare

Projektledning i byggprojekt

Vi kan erbjuda en komplett lösning för dig som ska bygga. Låt oss ta hand om projektledningen för att säkerställa ett och kostnadseffektivt bygge med perfekt resultat.

Byggprojekt är i regel komplexa utmaningar med många inblandade som behöver koordineras, därför underlättar det att ta hjälp av experter på projektledning. Genom att anlita en extern projektledare går samordningen lättare mellan beställare och entreprenörer. Är det byggprojekt som berör hyresfastigheter eller bostadsrättsföreningar underlättar det även för boende i fastigheten.

Fördelen med professionell och extern projektledning är även att det inte finns ett egenintresse. Det innebär att du har en projektledare som inte arbetar för någon av entreprenörerna eller är partisk gentemot någon leverantör.

Person som använder en bärbar dator med surfplatta, smartphone, kopp kaffe och anteckningsblock på skrivbordet, granskar arkitektritningar och bygglovsritningar online.

Oavsett utmaning bygger vi på det vi vet fungerar och lyfter din vision om framgång

Projektledning innebär ett helhetsansvar

När vi utför projektledning innebär det att projektet leds av en projektledare som har erfarenhet och den nödvändiga utbildningen som krävs för det specifika uppdraget. Det innebär bland annat att vi:

 • Samordnar och leder arbete, vilket inkluderar även koordinering av eventuella konsulters arbete. Hos oss har projektledaren har rätt kompetens inom ledarskap-och samordning.
 • Tar hand om allt från första skede, från planering till färdiga relationshandlingar och uppföljning. Beställaren ska samtidigt känna sig delaktig under hela processen.
 • Leder entreprenörernas arbete under produktionsprocessen för att hålla deadline och samtidigt utefter budget. Det inkluderar att hålla byggmöten och dokumentera beslut.
 • Ser till att göra kalkyler och kostnadsberäkning vid olika tidpunkter under byggprojektet. Projektledaren kan även löpande utföra investeringskalkyler som byggdelskalkyler och produktionskalkyler.
 • Vid behov göra alternativutredningar och se till att det bedrivs en kvalificerad byggprocess.
 • Bevakar kontinuerligt kvalitetskraven och ser till att de ekonomiska ramarna följs. Detta för att bevaka beställarens ekonomiska intresse och se till att så få oförutsedda kostnader som möjligt dyker upp.

Genom att anlita en extern expert på byggprojektledning får du tillgång till expertis som har ansvarskänsla och kunskap om kvalificerade byggprocesser. Som beställare kan du känna dig trygg med att det finns en god dialog och samtidigt få råd och stöd under byggprocessen. Det innebär att du får projektledning med ett helhetsansvar.

Projektledning, tre olika steg

Alla byggprojekt har olika utmaningar och projektledarens roll kan vara olika beroende på uppdrag.

1. Planera och projektera

 Det är bra att ta in hjälp med projektledning redan för planering. Här görs viktig behovsanalys där en extern projektledare kan komma med många inputs som kan spara tid och minska slutkostnaden. Projektledning innebär även att få hjälp med att projektera och framtagande av nödvändiga underlag för byggprojektet. Det kan vara allt från viktiga ritningar till att koordinera inblandade parter.

2. Stöd vid upphandlingar och genomförande av projekt

En extern projektledare ser till att upphandling och offerter ställs mot varandra utan att det finns något eget intresse inblandat. Beställaren kan känna sig trygg i vetskapen att projektledningen har kompetens att kunna jämföra kvalitet som de ekonomiska aspekterna. Projektledaren ser till att byggprocessen utförs enligt vad som projekterats och att olika entreprenörer utför arbetet enligt beställning.

3. Överlämning och uppföljning

När projektet är klart är det viktigt att all nödvändig dokumentation finns och att avtal följs upp. Dessutom ska byggprojektet kvalitetskontrolleras och besiktigas så det inte finns några brister. En expert på projektledning ser till att beställaren kan känna sig trygg från idéstadiet fram till en färdigställd byggnation.

Vad kostar byggprojektledning?

Kostnaden för byggprojektledning varierar beroende på flera faktorer, inklusive projektets omfattning, komplexitet, och den professionella byggprojektledarens erfarenhet.

 1. Projektets Storlek och Komplexitet: Ju större och mer komplexa byggprojektet är, desto mer omfattande blir projektledarens arbete, vilket kan påverka kostnaden
 2. Projektets Karaktär: Olika typer av byggprojekt, som nybyggnation, renovering eller tillbyggnad, kan ha olika krav på projektledning och därmed påverka kostnaden.
 3. Erfarenhet och Expertis hos Byggprojektledaren: Mer erfarna och specialiserade byggprojektledare kan ta ut högre avgifter. En erfaren projektledare kan dock också bidra till en smidigare process och färre problem under projektets gång.
 4. Projektkomplexitet och Riskfaktorer: Om byggprojektet är förenat med högre riskfaktorer eller har speciella krav, kan detta påverka kostnaden för projektledning.
 5. Tilläggstjänster och Utrustning: Vissa byggprojektledare kan erbjuda tilläggstjänster som kostnadsuppskattning, kvalitetskontroll och riskhantering. Dessa tjänster kan lägga till i kostnaden.

Kostnaden för byggprojektledning varierar, men som en generell uppskattning kan det ligga någonstans mellan 5% och 15% av den totala byggkostnaden.

Kontakta oss för att diskutera specifika detaljer och få en mer exakt uppskattning för ditt unika byggprojekt.

Från idé till färdigt projekt

Våra övriga tjänster tillsammans med

Byggprojektledare

Vi erbjuder alla tjänster du kan tänkas behöva, i alla steg av din byggresa. Allt från att söka ditt första bygglov, till att projektleda, besikta och förvalta små och stora byggnationer.

Vår process

När behövs projektledning?

Det finns många olika byggprojekt där beställaren med fördel kan välja extern projektledning. Några vanliga projekt förutom nybyggnation och totalrenoveringar är:

 • Renovering av fasader och takbyten.
 • Stambyte i bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter.
 • Renovering, byte eller nybyggnation av balkonger.
 • Fönsterbyte eller renovering av fönster.

När det kommer till dränering av fastigheter och markarbeten kan det ibland behövas expertis inom området. Är du osäker på om du som beställare behöver en projektledare inom bygg kan du alltid kontakta oss. Som experter kan vi hjälpa till att utvärdera dina behov och om det är lönsamt för projektet bistå med projektledning. 

Projektledning inom bygg kräver expertis

Byggprojekt som process är ofta förenat med många utmaningar. Beroende på storlek på projektet kan det krävas expertis inom många olika områden. Hos oss finns det kompetens inom bland annat:

 • Juridiska och ekonomiska områden som rör olika typer av byggprojekt.
 • Ledarskap och samordning vid enklare såväl som komplexa projekt.
 • Byggteknisk expertis som inkluderar beräkningar och hållfasthet.
 • Arkitektur som inkluderar utformning samt material- och färgval.
 • Stort kontaktnät med byggentreprenörer.

Hämta din offert med tre snabba klick

Markera alla som passar in

Beskriv kort ditt projekt

Vem skall vi skicka till?

Vanliga frågor

Vi hoppas att våra vanliga frågor skall kunna hjälpa dig närmare ditt mål. Om du skulle vilja ha vår hjälp och en erfaren partner så fyll i formuläret så pratar vi vidare om ditt projekt. Välkommen!

I byggbranschen spelar projektledaren en central del genom att koordinera, leda och säkerställa genomförandet av projekt från början till slut. Deras expertis är essentiell för att projekten ska avslutas punktligt, hålla sig inom uppsatta budgetar och möta alla tekniska samt kvalitativa förväntningar.

En byggledare ansvarar för övervakningen av projektet mellan beställare och entreprenör, säkerställning av överenskommelser kring tid, budget, kvalitet, säkerhet och miljö framsteg. Deras arbete inkluderar regelbunden uppföljning av kvalitets- och miljömål, tidsscheman samt ekonomiska utvecklingar, och de rapporterar dessa observationer till projektledningen eller kunden.

En effektiv projektledare utmärker sig genom att vara en skarp problemlösare, är väldigt duktig på att leda team och har utmärkta planeringsförmågor. Essentiella egenskaper omfattar strålande kommunikationsfärdigheter och en inblick i egna styrkor samt svagheter.

En projektledares funktion inbegriper ofta övervakning av ett team med varierande ansvarsområden. Huvudsakligen innebär det att tilldela och organisera arbetsuppgifter för en smidig och effektiv projektframgång.

I projektledningens värld inom byggnadsbranschen, är projektledarens uppdrag kritiskt för att styra, koordinera och framgångsrikt avsluta byggprojekt. De måste såväl hantera oväntade förändringar som underhålla positiva band med sitt team och alla intressenter. Vi har lång erfarenhet av byggprojektledning och om du har byggplaner så ser vi fram emot att få hjälpa dig med byggprojektledning från oss på Bygglovsproffsen.