Tjänster

Bygglov solceller

Installation av solceller och bygglov

Vi kan erbjuda en komplett lösning för dig som ska installera solceller. I vissa fall krävs det bygglov för att få installera solceller. Vi tar i dessa fall fram bygglovsritningar och hjälper dig ansöka om bygglov. Läs mer om när det kan behövas bygglov innan du installerar solceller nedan. Vår byggpartners ser till att installationen av solceller utförs på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Klicka på begär offert och skriv att du är intresserad av ett paketpris för hela processen. 

Ett hus med flera solpaneler på taket, mot bakgrund av en delvis molnig himmel och omgivet av gröna träd, står som ett bevis på hållbar design som presenteras i de detaljerade bygglovsritningarna.

Oavsett utmaning bygger vi på det vi vet fungerar och lyfter din vision om framgång

Bygglov och Solceller, vad du behöver veta

Välkommen till Bygglovsproffsen – din partner för att göra solenergi mer tillgänglig och hållbar. Vi är experter på bygglov och kan hjälpa dig med projekteringen av bygglovsritningar för solcellinstallationer. Vi samarbetar med kvalitetssäkrade byggföretag för att kunna erbjuda en trygg och kostnadseffektiv helhetslösnings med projektering, bygglov och installation av solcellsanläggningar.

Ett vanligt bekymmer för många som överväger att installera solceller är om de behöver söka bygglov. Här är några viktiga riktlinjer att tänka på:

Beroende på Fastighetens Karaktär

Om du bor i ett kulturhistoriskt värdefullt område eller en nationalpark kan specifika regler gälla.

Bygglovsproffsen kan hjälpa dig att navigera i dessa bestämmelser. VI har arbetat med många fall där solceller installeras i sådana områden.

Genom att anlita oss kan du känna dig trygg i att du följer de lagar och riktlinjer som finns.

Krav på Bygglov

Enligt de svenska byggreglerna krävs normalt inte bygglov för solceller på tak så länge de följer takets lutning.

Bygglov krävs normalt inte heller om de inte sticker upp mer än 1 meter över taket och inte är synliga från gatan.

Om du bor i ett område med särskilda bestämmelser, bör du dock alltid rådgöra med din kommun.

Från idé till färdigt projekt

Våra övriga tjänster tillsammans med

Bygglov solceller

Vi erbjuder alla tjänster du kan tänkas behöva, i alla steg av din byggresa. Allt från att söka ditt första bygglov, till att projektleda, besikta och förvalta små och stora byggnationer.

Vår process

Hur installerar man solceller?

En del av ett rött tegeltak försett med solpaneler, tillsammans med två takkupor under panelerna, visas. Detaljerade bygglovsritningar online kan ge ytterligare arkitektoniska detaljer.

Att installera solceller på ditt tak och ansöka om bygglov kan vara en komplex process men vi på Bygglovsproffsen hjälper dig!

Steg 1: Undersök och förstå de lokala byggnadsbestämmelserna och planbestämmelserna som gäller för installation av solceller i din region.

Steg 2: Kontakta din kommunala plan- och byggnadsnämnd för att få information om bygglovskrav och samla all nödvändig dokumentation, inklusive ritningar och tekniska specifikationer.

Steg 3: Fyll i och lämna in bygglovsansökan i enlighet med kommunens krav och riktlinjer, och vänta på godkännande innan du påbörjar installationen.

Steg 4: Anlita en certifierad installatör för att genomföra installationen i enlighet med beviljat bygglov och överensstämmelse med tekniska standarder.

Steg 5: Efter installationen kan kommunen utföra en inspektion för att säkerställa att bygglov följts. Du måste sedan anmäla installationen till Elnätsföretaget i ditt område.

Vi på Bygglovsproffsen kan hjälpa dig för att säkerställa en smidig process.

Vad kostar det att installera solceller?

Kostnaden för att installera solceller varierar beroende på flera faktorer, inklusive plats, systemets storlek och typ av installation.

Systemets Storlek och Effekt: Kostnaden påverkas av den installerade effekten i kilowatt (kW). Ju större systemet, desto högre blir kostnaden. Priset brukar anges per installerad kilowatt.

  1. Material och Kvalitet på Solcellspanelerna: Kostnaden varierar beroende på typ och kvalitet av solcellspanelerna. Högkvalitativa paneler kan vara dyrare, men de kan också generera mer energi och vara mer hållbara på lång sikt.
  2. Installation och Arbetskraft: Arbetskostnaderna för installationen, inklusive arbetskraft och eventuella konstruktionsanpassningar på taket, påverkar totalkostnaden. En professionell installation kan bidra till att undvika problem och maximera effektiviteten.
  3. Inverter och Systemkomponenter: Kostnaden för nödvändig utrustning, som inverters och andra systemkomponenter, påverkar också den totala kostnaden. Invertern omvandlar solenergi till användbar el och är en central del av solcellssystemet.
  4. Normal Kostnad (Generell Uppskattning): En normal kostnad för installation av solceller varierar betydligt beroende på plats och specifika förhållanden, men som en generell uppskattning kan det vara mellan 50 000 till 150 000 SEK per installerad kilowatt, beroende på region och marknadspriser. Detta är endast en riktlinje, och det är viktigt att få offerter från lokala installatörer för en mer exakt bedömning.

 

Det är viktigt att få offerter från flera installatörer och överväga olika faktorer för att få en mer exakt uppskattning av kostnaden för solcellsinvesteringen för din specifika situation.

Hämta din offert med tre snabba klick

Markera alla som passar in

Beskriv kort ditt projekt

Vem skall vi skicka till?

Vanliga frågor

Vi hoppas att våra vanliga frågor skall kunna hjälpa dig närmare ditt mål. Om du skulle vilja ha vår hjälp och en erfaren partner så fyll i formuläret så pratar vi vidare om ditt projekt. Välkommen!

Ett bygglov är en tillståndsgivning från kommunen för att få utföra en viss typ av byggnadsåtgärd. Du behöver ansöka om bygglov för exempelvis tillbyggnad, nybyggnad eller fasadändring. Kontakta oss på Bygglovsproffsen så hjälper vi dig att ta reda på om du behöver ansöka om bygglov för ditt projekt.

Vid ansökan om bygglov behöver du lämna in ritningar, beskrivningar och andra dokument så som bygglovsritningar som visar hur byggprojektet ska genomföras. Vi på Bygglovsproffsen kan hjälpa dig att ta fram och lämna in alla nödvändiga handlingar för din bygglovsansökan.

Ja, vi på Bygglovsproffsen hjälper dig gärna med att ansöka om bygglov. Vi har lång erfarenhet av att hantera bygglovsansökningar och kan hjälpa dig med allt från ritningar, bygglovshandlingar och dokumentation till kommunikation med myndigheterna.

Tiden det tar att få ett bygglov beviljat varierar beroende på kommunen och omfattningen av projektet. Generellt kan det ta mellan 6-12 veckor, men komplexa projekt kan ta längre tid. Vi på Bygglovsproffsen kan hjälpa dig att hålla koll på processen och se till att allt går så smidigt som möjligt.

Att bygga utan bygglov kan få allvarliga konsekvenser, inklusive böter och tvingande åtgärder från myndigheterna. Dessutom kan det leda till att ditt projekt måste rivas eller ändras om det inte uppfyller gällande krav. Kontakta oss på Bygglovsproffsen så hjälper vi dig att undvika dessa problem genom att ansöka om bygglov i god tid.