Begär snabbt och enkelt kostnadsfri offert

1. Bra att tänka på

Tänk igenom noggrant och anteckna vad du vill göra och vilka behov som behöver uppfyllas. 

2. Ta fram underlag

Förbered så mycket underlag som möjligt för att få snabbast möjliga service.  

  • Egna skisser och mått
  • Ritningar på befintlig byggnad, fråga kommunen om du inte har några. 
  • Inspirationsbilder och foton
  • Material- och färgval
  • Gällande detaljplan och kartunderlag på tomten (hämtas från kommunen)
3. Be om offert

Vad andra säger om oss:

Top notch Professionals! keep everything on track and Marcus is a great guy to work with. This is the Architect/ Engineer everyone needs when building new or rebuilding your house.

Lawrence Melitus Avatar Lawrence Melitus
23 mars, 2022

Väldigt bra! Från en som inte kan den byggtekniska terminologin, men ändå behöver omvandla sina tankar och idéer till en färdig handling - perfekt med Bygglovsproffsen. Proffsigt bemötande och klockrent bollplank. Tack så här långt!

Sebastian Engman Avatar Sebastian Engman
23 mars, 2022

Fick lite bråttom att bygga garage. Anlitade Bygglovsproffsen för att få en bra ritning som blev godkänd i bygglovsansökan. Allt fungerade till min belåtenhet.

Åke Fundhage Avatar Åke Fundhage
23 mars, 2022

Ansök om möte här:

 

Vanliga frågor:

Vad är ett bygglov och när behöver jag ansöka om det?

Ett bygglov är en tillståndsgivning från kommunen för att få utföra en viss typ av byggnadsåtgärd. Du behöver ansöka om bygglov för exempelvis tillbyggnad, nybyggnad eller fasadändring. Kontakta oss på Bygglovsproffsen så hjälper vi dig att ta reda på om du behöver ansöka om bygglov för ditt projekt.

Vilka handlingar behöver jag lämna in när jag ansöker om bygglov?

Vid ansökan om bygglov behöver du lämna in ritningar, beskrivningar och andra dokument så som bygglovsritningar som visar hur byggprojektet ska genomföras. Vi på Bygglovsproffsen kan hjälpa dig att ta fram och lämna in alla nödvändiga handlingar för din bygglovsansökan.

Kan Bygglovsproffsen hjälpa mig att ansöka om bygglov?

Ja, vi på Bygglovsproffsen hjälper dig gärna med att ansöka om bygglov. Vi har lång erfarenhet av att hantera bygglovsansökningar och kan hjälpa dig med allt från ritningar, bygglovshandlingar och dokumentation till kommunikation med myndigheterna.

Vad bör jag tänka på innan jag tar fram ett bygglov?

Innan man tar fram ett bygglov bör man ta hänsyn till faktorer som platsen, tillgängligheten, byggnadens utseende, kraven från myndigheterna och kostnader.

Bygglovsproffsen kan ge dig råd och hjälp med att utvärdera projekten, planera, förbereda, ta fram handlingar och skicka in ansökan för att öka chanserna att få bygglov.

Hur lång tid tar det att få ett bygglov beviljat?

Tiden det tar att få ett bygglov beviljat varierar beroende på kommunen och omfattningen av projektet. Generellt kan det ta mellan 6-12 veckor, men komplexa projekt kan ta längre tid. Vi på Bygglovsproffsen kan hjälpa dig att hålla koll på processen och se till att allt går så smidigt som möjligt.

Vad händer om jag börjar bygga utan bygglov?

Att bygga utan bygglov kan få allvarliga konsekvenser, inklusive böter och tvingande åtgärder från myndigheterna. Dessutom kan det leda till att ditt projekt måste rivas eller ändras om det inte uppfyller gällande krav. Kontakta oss på Bygglovsproffsen så hjälper vi dig att undvika dessa problem genom att ansöka om bygglov i god tid.

Vad är bygglovsprocessen?

Bygglovsprocessen är den process som krävs för att ansöka om och erhålla tillstånd för att bygga eller förändra en fastighet. Bygglovsprocessen kan variera beroende på plats, typ av projekt och andra faktorer.

Bygglovsproffsen kan hjälpa dig att navigera genom bygglovsprocessen genom att ge råd om ansökningsprocessen, förbereda, ta fram allt nödvändigt underlag, lämna in ansökan och säkerställa att alla krav och regler följs.

Hur gör du en bygglovsansökan?

Att söka bygglov kan vara en omfattande process, men här är en generell överblick över hur du kan söka om bygglov:

 

1. Börja med att ta reda på vad som gäller för just din fastighet och vad du behöver för bygglov. Du kan kolla detta på kommunens hemsida.

2. Ta fram ritningar, beskrivningar och handlingar för din byggnation och se till att det följer de lagar och regler som gäller.

3. Registrera och skicka in din ansökan om bygglov till kommunen online. Ansökan ska innehålla ritningar, beskrivningar och andra handlingar som redogör för vad som ska byggas.

4. Vänta på handläggningen av din ansökan. Handläggningstiden varierar mellan olika kommuner.

5. När ditt bygglov beviljas får du ditt får du information om detta skriftligt. Viktigt att komma ihåg är att du måste även få ett startbesked innan du kan börja bygga. Var noga med att följa alla krav som kommunen har i din ansökan och använda en arkitekt eller byggkonsult för att få korrekta ritningar vid behov.

Hur bygger man billigt och energieffektivt?

Att bygga ett billigt och energieffektivt hus kan innebära en utmaning, men här är några tips som kan hjälpa dig:

1. Planera noga och välj en enkel design – En mer komplicerad design kan leda till högre kostnader både när det gäller själva byggandet och energiförbrukningen.

2. Använd energieffektiva material – Välj material som har hög isoleringsförmåga för att öka effektiviteten och minimera luftläckage genom att täta genomföringar och andra ställen där luft kan passera.

3. Installera energieffektiva apparater – Välj apparater som har hög energieffektivitet, som exempelvis LED-lampor och energieffektiva köksmaskiner.

4. Integrera förnybara energikällor – För att minska din elräkning, installera förnybara energikällor som solpaneler eller återvinningsbara energikällor som vatten- och jordvärme.

5. Välj fönster och dörrar med hög isoleringsförmåga – Fönster och dörrar kan bidra till upp till 30% av energiförlusterna, därför är det viktigt att välja material med hög isoleringsförmåga.

6. Uppvärmning – Välj ett energieffektivt uppvärmningssystem och värmepump.

7. Ta hjälp av en duktig byggkonsult som hjälper dig göra rätt val. Att betala lite mer för en bra projektering betalar av sig snabbt på det stora hela.

Vad är viktigt att tänka på när man bygger om ett hus?

När man bygger om ett hus bör man ta hänsyn till faktorer som tillstånd och bygglovsprocessen, kostnader, val av material, och hur ombyggnaden påverkar fastighetens värde.

Bygglovsproffsen kan hjälpa dig att planera och genomföra ombyggnadsprojekt genom att ge råd om bygglovsprocessen, hantera projektering och sköta utförandet av byggarbetet.

Vad kostar det att bygga ett hus?

Kostnaden för att bygga ett hus i Sverige varierar beroende på flera faktorer, inklusive:

 

1. Platsen på fastigheten – Priset kan variera mellan olika delar av landet.

2. Husets storlek – Ju större hus, desto dyrare blir byggnationen.

3. Materialval – Det material du väljer kan ha stor påverkan på priset på ditt hus.

4. Ändamål – Ändamålet med byggnaden (som exempelvis villa, hyreshus eller fritidshus) kan påverka priset.

En grov uppskattning är att det kostar mellan 20 000 till 35 000 kronor per kvadratmeter att bygga ett hus i Sverige, beroende på de faktorer som nämnts ovan. En snittvilla i Sverige idag kostar cirka 3 miljoner kronor. Det är viktigt att påminna om att detta är endast en grov uppskattning och att byggkostnaden kan variera mycket beroende på din specifika situation och behov. Vi på Bygglovsproffsen kan hjälpa dig att hitta en passande byggare som ryms inom din budget.

Vad är viktigt att tänka på när man bygger ett nytt hus?

När man bygger ett nytt hus är det viktigt att planera noggrant, välja rätt material och hålla sig inom budgeten. Man bör också ta hänsyn till miljö- och energieffektivitetsfaktorer.

Bygglovsproffsen kan hjälpa dig att planera, förbereda och utföra byggprojektet, välja lämpliga material och tekniker, samt hantera byggprocessen och övervaka kvalitetskontrollen.

Få kostnadsfri offert

Fråga oss om en kostnadsfri offert för ditt projekt. Vi hjälper dig.

De senaste trenderna inom byggprojekt: Vad du behöver veta

Byggbranschen är i ständig förändring och det är viktigt att hålla sig uppdaterad på de senaste trenderna för att kunna implementera dem i ditt byggprojekt. Här är en översikt över de senaste trenderna inom byggprojekt och vad du behöver veta. Tekniker som blir allt...

Bygglovsproffsen: Experttips för att optimera din byggprocess

Byggprojekt kan vara komplexa och tidskrävande. För att optimera din byggprocess och undvika vanliga fallgropar, har Bygglovsproffsen sammanställt några av sina bästa experttips för att hjälpa dig på vägen. Våra tips: Planera i förväg - Att planera i förväg är viktigt...

Så här väljer du rätt byggföretag: Tips från Bygglovsproffsen

Att välja rätt byggföretag kan vara en utmaning. Men det är viktigt att hitta en pålitlig partner för att undvika kostsamma misstag och problem längs vägen. I den här artikeln delar Bygglovsproffsen sina tips för att välja rätt byggföretag för ditt projekt. Gör så...

Hållbart byggande: Vad det betyder och varför det är viktigt

Hållbart byggande har blivit alltmer populärt de senaste åren, och med goda skäl. Inte bara minskar det den negativa påverkan som byggprojekt har på miljön, utan det kan också leda till lägre driftkostnader, bättre hälsa för de boende och ökad hållbarhet för själva...

Så här söker du bygglov: En steg för steg-guide från Bygglovsproffsen

Att söka bygglov kan vara en krävande process för många fastighetsägare och entreprenörer. Det finns många olika regler och bestämmelser att ta hänsyn till, och det kan vara lätt att missa viktiga detaljer i ansökningsprocessen. Därför kan det vara en god idé att...